Login to view details.    
email:   password:      or   Signup For Free Trial ចុះឈ្មោះប្រើឥតគិតថ្លៃរយៈពេល៧ថ្ងៃ

Need Assistance? Call +855 (0)12-831316

CAMBODIA

 
Projects in Kampot/ កំពត/ Kampong Thom/ កំពង់ធំ/ Preah Vihear/ ព្រះ​វិហារ powered by tenderdirect.com.my
Filtered by: 
  Range:   

    displaying project 1 to 51 of 3,569     >next 50>
  posted owner location title submit by  
23-02-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារចាក់ដីលុបបឹងបំពេញទីធ្លា មណ្ឌលសុខភាពអាចារ្យលាក់ លេខៈ ០៣ សបកធលក 22-03-2019 View Details
23-02-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ទំហំ ២៤៧.៥ម៉ែត្រការ៉េ (ដំណាក់កាលទី២) លេខៈ ០៣ សបកធលក 22-03-2019 View Details
23-02-19 Department Of Social Affairs, Veterans And Youth Rehabilitation Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារចាក់ដីបំពេញទីធ្លាមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ ០៩/១៩កល/សអយ.កធ 21-03-2019 View Details
23-02-19 Department Of Social Affairs, Veterans And Youth Rehabilitation Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលរបងឃ្លុប និងខ្លោងទ្វារ ០៩/១៩កល/សអយ.កធ 21-03-2019 View Details
23-02-19 Department Of National Assembly Senate Relations And Inspection Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារចាក់ដីលប់បឹងបំពេញទីធ្លាមន្ទីរ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ០៤៨/១៨ទរពអលធលក 07-03-2019 View Details
23-02-19 Department Of National Assembly Senate Relations And Inspection Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលរបងថ្មក្បាច់ និងខ្លោងទ្វារ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ ០៤៨/១៨ទរពអលធលក 07-03-2019 View Details
23-02-19 Department Of Information Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអាគារស្ទូឌីយាេ គម្រោង ២ជាន់ (ដំណាក់កាលទី៣) លេខ ០៤ ពម.កធ.លក 22-03-2019 View Details
21-02-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Kampot more like this Kampot/ កំពត more like this សេចក្តីជូនដំណឹង- ការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ចាក់ដីបំពេញជង្ហុកឈូសឆាយ និងកិនបង្ហាប់ ឆ្នាំ ២០១៩ លេខៈ ០៤អយក.កល ១៩ 06-03-2019 View Details
21-02-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Kampot more like this Kampot/ កំពត more like this សេចក្តីជូនដំណឹង- ការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា ឆ្នាំ ២០១៩ លេខៈ ០៤អយក.កល ១៩ 06-03-2019 View Details
21-02-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Kampot more like this Kampot/ កំពត more like this សេចក្តីជូនដំណឹង- ការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈកីឡា ឆ្នាំ ២០១៩ លេខៈ ០៤អយក.កល ១៩ 06-03-2019 View Details
21-02-19 Kampong Thom Province more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារគម្រោងសាងសង់អគារ (ឃ្លាំងសម្ភារៈ របស់សាលាខេត្ត) ជាន់ផ្ទាល់ដី អំពីបេតុងអាមេ ជញ្ជាំងឥដ្ឋ ក្បឿងសុីម៉ង់ និងគម្រោងសាងសង់បង្គោលភ្លើងធម្មតា និងបណ្តាញភ្លើង ចំនួន ១១០ 21-03-2019 View Details
21-02-19 Kampong Thom Province more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ 21-03-2019 View Details
21-02-19 Kampong Thom Province more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់ទឹកបរិសុទ្ធ 07-03-2019 View Details
20-02-19 Department Of Tourism Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង- ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារចាក់ដីលុបបឹងបំពេញទីធ្លាមន្ទីរ លេខៈ ០០៣ សជណ/កល 19-03-2019 View Details
20-02-19 Department Of Tourism Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម (តុ កៅអី និងទូរដាក់ឯកសារ) លេខៈ ០០៣ សជណ/កល 04-03-2019 View Details
20-02-19 Department Of Mines And Energy Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - សម្ភារៈ និងបរិក្ខាបច្ចេកទេសពត៌មានវិទ្យា សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ លេខ ០០២ ស.ជ.ណ 04-03-2019 View Details
20-02-19 Department Of Civil Service Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារចាក់ដីលុបបឹងបំពេញទីធ្លាមន្ទីរ លេខ ០៧/១៩សជណ.មស.កɛ 18-03-2019 View Details
20-02-19 Department Of Mines And Energy Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - សង្ហារឹម សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ លេខ ០០២ ស.ជ.ណ 04-03-2019 View Details
20-02-19 Department Of Information Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ លេខ ០៣ សជណ.ពម.កធ 06-03-2019 View Details
15-02-19 Department Of Agriculture Forestry And Fisheries Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ស្រូវពូជ (ស្រូវស្រាល) លេខ ០០១មកសិ.ខ.សជណ 28-02-2019 View Details
15-02-19 Department Of Agriculture Forestry And Fisheries Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ លេខ ០០១មកសិ.ខ.សជណ 27-02-2019 View Details
15-02-19 Department Of Agriculture Forestry And Fisheries Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា លេខ ០០១មកសិ.ខ.សជណ 27-02-2019 View Details
15-02-19 Electricite Du Cambodge (EDC) more like this Takeo/ តាកែវ/ Kampot/ កំពត/ Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់​ និងតម្លើងម៉ាសុីនត្រជាក់ ចំនួន ១៧គ្រឿង រួមទាំងសម្ភារបន្ទាប់បន្សំមួយចំនួន លេខ ៤៦៨ PC.អ.​ក 21-02-2019 View Details
15-02-19 Department Of Mines And Energy Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - សម្ភារៈ និងឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូន (ម៉ូតូ) សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ លេខ ០០១ស.ជ.ណ 01-03-2019 View Details
15-02-19 VSO Cambodia more like this Kampong Chhnang/ កំពង់ឆ្នាំង/ Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this REQUEST FOR PROPOSALS - Youth Analysis - Social Exclusion, Gender And Political Economy 15-03-2019 View Details
13-02-19 Department Of Labor And Vocational Training Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ការថែទាំដីធ្លី សួនច្បារ ព្រៃឈើ តំបន់ឆ្នេរ និងដែននេសាទ ឆ្នាំ ២០១៩ 26-02-2019 View Details
12-02-19 Romoneiy Commune (Khum Romoneiy) more like this Preah Vihear/ ព្រះ​វិហារ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - សាងសង់សំណង់បង្ហៀរ និងដាក់ស្លាកសញ្ញាគម្រោងចំនួន ០១កន្លែង 28-02-2019 View Details
12-02-19 Ratanak Commune (Khum Ratanak) more like this Preah Vihear/ ព្រះ​វិហារ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - ជីកស្រះទឹក សង់ជណ្តើរ និងដាក់ស្លាកសញ្ញាគម្រោងចំនួន​ ០១កន្លែង 28-02-2019 View Details
12-02-19 Department Of Social Affairs, Veterans And Youth Rehabilitation Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងបរិក្ខាបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា ០៤/១៩សជណសអយកធ 25-02-2019 View Details
12-02-19 Rumdaoh Srae Commune (Khum Rumdaoh Srae) more like this Preah Vihear/ ព្រះ​វិហារ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - គម្រោងសាងសង់ផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម ដាំស្មៅ និងស្លាកសញ្ញាគម្រោងចំនួន ០១កន្លែង 27-02-2019 View Details
12-02-19 Rumdaoh Srae Commune (Khum Rumdaoh Srae) more like this Preah Vihear/ ព្រះ​វិហារ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - ជួសជុលទំនប់ដី លូមូល ដាំស្មៅ និងដាក់ស្លាកសញ្ញាគម្រោង ១កន្លែង 27-02-2019 View Details
12-02-19 Department Of Social Affairs, Veterans And Youth Rehabilitation Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូន (ម៉ូតូ Honda Dream ឆ្នាំ២០១៩) ០៤/១៩សជណសអយកធ 25-02-2019 View Details
12-02-19 Choam Ksan Commune (Khum Choam Ksan) more like this Preah Vihear/ ព្រះ​វិហារ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - សាងសង់សំណង់បង្ហៀរ ដាំស្មៅ និងដាក់ស្លាកសញ្ញាគម្រោង ១កន្លែង 27-02-2019 View Details
11-02-19 Ministry Of Labor And Vocational Training more like this Phnom Penh/ ភ្នំពេញ/ Kep/ កែប/ Sihanouk Ville/ ព្រះសីហនុ/ Kandal/ កណ្តាល/ Siem Reap/ សៀមរាប/ Tbong Khmum/ ត្បូងឃ្មុំ/ Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ/ Kampong Chhnang/ កំពង់ឆ្នាំង/ Kampong Cham/ កំពង់ចាម/ Kampong Thom/ កំពង់ធំ/ Pursat/ ពោធិ៏សាត់/ Kratie/ ក្រចេះ/ Pailin/ ប៉ៃលិន/ Banteay Meanchey/ បន្ទាយមានជ័យ/ Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ/ Battambang/ បាត់ដំបង/ Prey Veng/ ព្រៃវែង/ Koh Kong/ កោះ​កុង more like this INVITATION FOR BIDS - Supply, Delivery And Installation Of Workshop Furniture For 19 Institutions TVETSDP/G-26-AF-NCB-Lot 1 & Lot 3 15-03-2019 View Details
08-02-19 Chheu Teal Commune (Khum Chheu Teal) more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - ជួសជុលទំនប់ស្ទាក់ទឹក ស្តារប្រឡាយ សាងសង់លូជ្រុងមានទ្វារទឹកដងវ៉ានដែកចំនួន ០១កន្លែង 26-02-2019 View Details
08-02-19 Marie Stopes International Cambodia (MSIC) more like this Phnom Penh/ ភ្នំពេញ/ Sihanouk Ville/ ព្រះសីហនុ/ Kandal/ កណ្តាល/ Siem Reap/ សៀមរាប/ Tbong Khmum/ ត្បូងឃ្មុំ/ Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ/ Kampong Cham/ កំពង់ចាម/ Kampong Thom/ កំពង់ធំ/ Banteay Meanchey/ បន្ទាយមានជ័យ/ Battambang/ បាត់ដំបង/ Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this ANNOUNCEMENT - Manage And Implement Reaching Out To Rural Youth Events And Activities 12-02-2019 View Details
08-02-19 Sandann Commune (Khum Sandann) more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - ជួសជុលទំនប់ស្ទាក់ទឹក ជួសជុលលូជ្រុងមានទ្វារទឹក ១កន្លែង និងដាក់ស្លាក​សញ្ញាគម្រោងចំនួន ០១កន្លែង 26-02-2019 View Details
08-02-19 Electricite Du Cambodge (EDC) more like this Takeo/ តាកែវ/ Kampot/ កំពត/ Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់​ និងតម្លើងម៉ាសុីនត្រជាក់ ចំនួន ១៧គ្រឿង រួមទាំងសម្ភារបន្ទាប់បន្សំមួយចំនួន លេខ ៤៦៨ PC.អ.​ក 21-02-2019 View Details
01-02-19 Ministry Of Health more like this Phnom Penh/ ភ្នំពេញ/ Kep/ កែប/ Kandal/ កណ្តាល/ Takeo/ តាកែវ/ Tbong Khmum/ ត្បូងឃ្មុំ/ Kampot/ កំពត/ Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ/ Kampong Chhnang/ កំពង់ឆ្នាំង/ Kampong Cham/ កំពង់ចាម/ Kampong Thom/ កំពង់ធំ/ Pursat/ ពោធិ៏សាត់/ Kratie/ ក្រចេះ/ Svay Rieng/ ស្វាយរៀង/ Prey Veng/ ព្រៃវែង more like this SECOND ADVERISEMENT INVITATION FOR BIDS - Works For Construction Of 15 EmONC Facilities (Maternity And Neonatal) Contract Number: H-EQIP/2018/NCB/W2A/LOT 1-4 15-02-2019 View Details
30-01-19 Pongro Commune (Khum Pongro) more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - ស្តារប្រឡាយ លូទោលមូលចំនួន ០៤កន្លែង 15-02-2019 View Details
30-01-19 Koki Thom Commune (Khum Koki Thom) more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - ស្តារស្រះចាស់ ប្រវែង ៨០ម៉ែត្រ ទទឹង ៣៨ម៉ែត្រ ជម្រៅ ៣ម៉ែត្រ និងស្លាកសញ្ញាគម្រោងចំនួន ១កន្លែង 13-02-2019 View Details
30-01-19 Sralao Commune (Khum Sralao) more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - ស្តារប្រឡាយ លូមូលទោល និងស្លាកសញ្ញាគម្រោងចំនួន១កន្លែង 15-02-2019 View Details
30-01-19 Chhouk Khsach Commune (Khum Chhouk Khsach) more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - ស្តារប្រឡាយ សាងសង់ស្ថានីយ៏បូមទឹក និងចាក់សាប បង្កប់ទុយោ និងស្លាកសញ្ញាគម្រោង ០១កន្លែង 13-02-2019 View Details
30-01-19 Plan International Cambodia more like this Kampot/ កំពត/ Kampong Chhnang/ កំពង់ឆ្នាំង/ Kampong Thom/ កំពង់ធំ/ Kratie/ ក្រចេះ/ Prey Veng/ ព្រៃវែង more like this JOB ANNOUNCEMENT - CONSULTANCY - Consultancy For Capacity Needs Assessment 11-02-2019 View Details
29-01-19 Plan International Cambodia more like this Kampot/ កំពត/ Kampong Chhnang/ កំពង់ឆ្នាំង/ Kampong Thom/ កំពង់ធំ/ Kratie/ ក្រចេះ/ Prey Veng/ ព្រៃវែង more like this CONSULTANCY - Consultancy For Capacity Needs Assessment 11-02-2019 View Details
25-01-19 Electricite Du Cambodge (EDC) more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ/ Kampot/ កំពត/ Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់​ និងតម្លើងម៉ាសុីនត្រជាក់ ចំនួន ១៧គ្រឿង រួមទាំងសម្ភារបន្ទាប់បន្សំមួយចំនួន លេខ ៤៦៨ PC.អ.​ក 21-02-2019 View Details
24-01-19 UNDP Cambodia more like this Siem Reap/ សៀមរាប/ Tbong Khmum/ ត្បូងឃ្មុំ/ Kampong Cham/ កំពង់ចាម/ Pursat/ ពោធិ៏សាត់/ Preah Vihear/ ព្រះ​វិហារ/ Banteay Meanchey/ បន្ទាយមានជ័យ/ Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ/ Battambang/ បាត់ដំបង/ Ratanakiri/ រតនគិរី/ Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this ANNOUNCEMENT - CONSULTANCY - National Consultant-Review 2014-2018 GDP Strategic Plan And Develop New Five-Year Strategic Plan 04-02-2019 View Details
23-01-19 Sameakki Commune (Khum Sameakki) more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - ស្តារត្រពាំង ​និងស្លាកសញ្ញាគម្រោង ចំនួន ១កន្លែង 07-02-2019 View Details
23-01-19 Sameakki Commune (Khum Sameakki) more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - សាងសង់ទំនប់ស្ទាក់ទឹកអូឡង ជីកប្រឡាយ និងលូទោលមានសន្ទះទឹកនិយ័តករ និងស្លាកសញ្ញាគម្រោង 07-02-2019 View Details
23-01-19 Meanchey Commune (Khum Meanchey) more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - ស្តារប្រឡាយដោះទឹក សាងសង់លូទោល និងស្លាកសញ្ញាគម្រោង ចំនួន ១កន្លែង 08-02-2019 View Details

    displaying project 1 to 51 of 3,569     >next 50>

 

 

Keyword Search


Relevant Dates


Bidder Status:


Project Owners:


Category


Projects:


Location:


Keyword Search


 
(c) 2008 TenderDirect Cambodia - http://dailybids.com.kh
Cambodia's Premier Bidding and Project Information Service.