Login to view details.    
email:   password:      or   Signup For Free Trial ចុះឈ្មោះប្រើឥតគិតថ្លៃរយៈពេល៧ថ្ងៃ

Need Assistance? Call +855 (0)12-831316

CAMBODIA

 
Projects in Kandal/ កណ្តាល/ Takeo/ តាកែវ/ Prey Veng/ ព្រៃវែង powered by tenderdirect.com.my
Filtered by: 
  Range:   

    displaying project 1 to 51 of 3,521     >next 50>
  posted owner location title submit by  
20-02-18 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការងារដេញថ្លៃ - ជួសជុលអគារជាន់ផ្ទាល់ដី (ទំហំ ២៧,៩០ម x ១១,៧០ម) លេខ ០៦សហវ.តក 21-03-2018 View Details
20-02-18 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការងារពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេស លេខ ០៦សហវ.តក 06-03-2018 View Details
20-02-18 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការងារពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យ លេខ ០៦សហវ.តក 06-03-2018 View Details
20-02-18 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការងារពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសាំងធម្មតា (EA92) លេខ ០៦សហវ.តក 06-03-2018 View Details
20-02-18 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត មណ្ឌលសុខភាពសំរោង និងស្រុកប្រតិបត្តិកោះអណ្ដែត ល​ ០០៨/១៨សជណ-កលសខ 20-03-2018 View Details
19-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ម៉ូតូ ចំនួន ០៤គ្រឿង ល ០០៥/១៨ សជណ.កណ 02-03-2018 View Details
19-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ ល ០០៥/១៨ សជណ.កណ 02-03-2018 View Details
19-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខាបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា ចំនួន ០៣មុខ ល ០០៥/១៨ សជណ.កណ 02-03-2018 View Details
19-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខាបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា ចំនួន ០៣មុខ ល ០០៥/១៨ សជណ.កណ 02-03-2018 View Details
19-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការបោះពុម្ពសៀវភៅ ចំនួន ០២មុខ ល ០០៥/១៨ សជណ.កណ 02-03-2018 View Details
19-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ ចំនួន ១១មុខ ល ០០៥/១៨ សជណ.កណ 02-03-2018 View Details
17-02-18 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ ប្រចាំឆមាសទី១ លេខ ០១/២០១៨អយក.កល 21-03-2018 View Details
17-02-18 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៍មានវិទ្យា លេខ ០១/២០១៨អយក.កល 21-03-2018 View Details
17-02-18 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ ប្រចាំឆមាសទី១ លេខ ០១/២០១៨អយក.កល 21-03-2018 View Details
17-02-18 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​ - ការផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០១/២០១៨អយក.កល 21-03-2018 View Details
17-02-18 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​ - ការផ្គត់ផ្គង់សំបកកង់រថយន្ត និងគ្រឿងបន្លាស់ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០១/២០១៨អយក.កល 21-03-2018 View Details
17-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ម៉ូតូ ចំនួន ០៤គ្រឿង ល ០០៥/១៨ សជណ.កណ 02-03-2018 View Details
17-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ ល ០០៥/១៨ សជណ.កណ 02-03-2018 View Details
17-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខាបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា ចំនួន ០៣មុខ ល ០០៥/១៨ សជណ.កណ 02-03-2018 View Details
17-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខាបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា ចំនួន ០៣មុខ ល ០០៥/១៨ សជណ.កណ 02-03-2018 View Details
17-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ ចំនួន ១១មុខ ល ០០៥/១៨ សជណ.កណ 02-03-2018 View Details
16-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខាបច្ចេកទេសព័ត៍មានវិទ្យា ល ០៥/១៨សជណ.កណ 15-03-2018 View Details
16-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យ ចំនួន ០៨មុខ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០០៣/១៨សជណ.លក 20-03-2018 View Details
16-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០០២/១៨សជណ.លក 20-03-2018 View Details
16-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ជួសជុលអគាររដ្ឋបាលមន្ទីរជាន់ក្រោម ជាន់ទី១ និងជាក់ទី២ ល ០៤សជណ.កណ 02-03-2018 View Details
16-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យាចំនួន ១មុខ (ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ចំនួន ០៥គ្រឿង) លេខ ០០១/១៨សជណ.លក 02-03-2018 View Details
16-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ម៉ូតូ ០៤គ្រឿង ល ០៣សជណ.កណ 02-03-2018 View Details
16-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ ល ០២សជណ.កណ 02-03-2018 View Details
16-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ ល ០១សជណ.កណ 02-03-2018 View Details
15-02-18 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសាំងធម្មតា (EA92 Unleaded) លេខ ០២៥ ពណ.កល 22-02-2018 View Details
15-02-18 Login to view more like this Prey Veng/ ព្រៃវែង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម (តុ-កៅអី, ទូរដាក់ក្រូណូ) ល ១៧៩/១៨ អយក.ពវ 01-03-2018 View Details
15-02-18 Login to view more like this Prey Veng/ ព្រៃវែង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សំភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា ល ១៧៩/១៨ អយក.ពវ 01-03-2018 View Details
15-02-18 Login to view more like this Prey Veng/ ព្រៃវែង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរំអិល ល ១៧៩/១៨ អយក.ពវ 01-03-2018 View Details
15-02-18 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់ ឯកសណ្ឋានពេទ្យ ឆ្នាំ២០១៨ ល ០០២/២០១៨កល-សខ 28-02-2018 View Details
14-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST - Detailed Design And Supervision Of The Sewerage System Development In Ta Khmau Town 21-03-2018 View Details
13-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ជួសជុលមន្ទីរព័ត៌មានជាន់ក្រោម និងជាន់ទី ០១ ចំនួន​ ០២ល្វែង ០០១/១៨ សជណ.កល 15-03-2018 View Details
13-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សំភារៈបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា ០០១/១៨ សជណ.កល 02-03-2018 View Details
13-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់​ម៉ូតូ ០២គ្រឿង ០០១/១៨ សជណ.កល 02-03-2018 View Details
13-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សំភារៈការិយាល័យ ០០១/១៨ សជណ.កល 02-03-2018 View Details
13-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់​ប្រេងឥន្ធនៈ ០០១/១៨ សជណ.កល 02-03-2018 View Details
12-02-18 Login to view more like this Tbong Khmum/ ត្បូងឃ្មុំ/ Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ/ Banteay Meanchey/ បន្ទាយមានជ័យ/ Prey Veng/ ព្រៃវែង more like this ការប្រកាសដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹមសម្រាប់ដាក់នៅបណ្ណាល័យ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ 02-03-2018 View Details
09-02-18 Login to view more like this Phnom Penh/ ភ្នំពេញ/ Kandal/ កណ្តាល/ Kratie/ ក្រចេះ/ Stung Treng/ ស្ទឹងត្រែង/ Ratanakiri/ រតនគិរី/ Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this CONSULTANCY OPPORTUNITY - Consultants To Conduct Its Final Evaluation 23-02-2018 View Details
09-02-18 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសាំងធម្មតា (EA92 Unleaded) លេខ ០២៥ ពណ.កល 22-02-2018 View Details
09-02-18 Login to view more like this Siem Reap/ សៀមរាប/ Kampong Thom/ កំពង់ធំ/ Kratie/ ក្រចេះ/ Svay Rieng/ ស្វាយរៀង/ Prey Veng/ ព្រៃវែង/ Stung Treng/ ស្ទឹងត្រែង/ Ratanakiri/ រតនគិរី/ Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this CONSULTANCY - Consultant Service For Improving Resource Mobilization Capacity Of 8 Provincial NGO Networks 23-02-2018 View Details
09-02-18 Login to view more like this Tbong Khmum/ ត្បូងឃ្មុំ/ Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ/ Banteay Meanchey/ បន្ទាយមានជ័យ/ Prey Veng/ ព្រៃវែង more like this ការប្រកាសដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹមសម្រាប់ដាក់នៅបណ្ណាល័យ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ 02-03-2018 View Details
09-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការបោះពុម្ព ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ លេខ: ០១០/១៨កល.កសក 15-02-2018 View Details
09-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ឯកសណ្ឋាន ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ លេខ: ០១០/១៨កល.កសក 15-02-2018 View Details
08-02-18 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ/ Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this INVITATION FOR BIDS - Green Planting Along 156 Km, 14 Roads In Takeo And Kampong Speu Provinces Contract No. 2017 RRIP II AF-NCB-09B 09-03-2018 View Details
07-02-18 Login to view more like this Phnom Penh/ ភ្នំពេញ/ Kandal/ កណ្តាល/ Kratie/ ក្រចេះ/ Stung Treng/ ស្ទឹងត្រែង/ Ratanakiri/ រតនគិរី/ Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this CONSULTANCY OPPORTUNITY - Consultants To Conduct Its Final Evaluation 23-02-2018 View Details
07-02-18 Login to view more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងសាធារណៈ - ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ​ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ លេខ: ០០៤/១៨កល.កសក 27-02-2018 View Details

    displaying project 1 to 51 of 3,521     >next 50>

 

 

Keyword Search


Relevant Dates


Bidder Status:


Project Owners:


Category


Projects:


Location:


Keyword Search


 
(c) 2008 TenderDirect Cambodia - http://dailybids.com.kh
Cambodia's Premier Bidding and Project Information Service.