Login to view details.    
email:   password:      or   Signup For Free Trial ចុះឈ្មោះប្រើឥតគិតថ្លៃរយៈពេល៧ថ្ងៃ

Need Assistance? Call +855 (0)12-831316

CAMBODIA

 
Projects in Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ powered by tenderdirect.com.my
Filtered by: 
  Range:   

    displaying project 1 to 51 of 664     >next 50>
  posted owner location title submit by  
19-03-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Oddar Mean Chey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-​ ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃជាសាធារណៈ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសព៍ត៌មានវិទ្យា លេខ ០០៩អយកខ/លក 01-04-2019 View Details
19-03-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Oddar Mean Chey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-​ ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃជាសាធារណៈ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យ លេខ ០០៩អយកខ/លក 01-04-2019 View Details
19-03-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Oddar Mean Chey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-​ ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃជាសាធារណៈ - ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរំអិល លេខ ០០៩អយកខ/លក 01-04-2019 View Details
18-03-19 Department Of Rural Development Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការជួសជុលរថយន្ត ម៉ាក Ford ប្រភេទ Pick UP​ ចំនួន ០២គ្រឿង ០១០/១៩ល.កម.អ.ជ/ឧ.ជ 01-04-2019 View Details
16-03-19 Administration Department Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបរិក្ខាបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា ល ១១២/១៩ សជណ/ឧជ 02-04-2019 View Details
16-03-19 Administration Department Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសង្ហារឹម ល ០១២/១៩ សជណ/ឧជ 02-04-2019 View Details
16-03-19 Administration Department Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យ ល ១១២/១៩ សជណ/ឧជ 02-04-2019 View Details
16-03-19 Department Of Health Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារដំណេក និងផ្ទះបាយអ្នកជំងឺ លេខ ០០២មសខឧជ.កល 09-04-2019 View Details
16-03-19 Department Of Health Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា លេខ ០០២មសខឧជ.កល 09-04-2019 View Details
16-03-19 Department Of Health Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម លេខ ០០២មសខឧជ.កល 09-04-2019 View Details
16-03-19 Department Of Health Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា លេខ ០០២មសខឧជ.កល 09-04-2019 View Details
16-03-19 Department Of Health Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គងឱសថ ឆមាសទី១ លេខ ០០២មសខឧជ.កល 09-04-2019 View Details
16-03-19 Department Of Health Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ឯកសណ្ឋានពេទ្យ លេខ ០០២មសខឧជ.កល 09-04-2019 View Details
16-03-19 Department Of Health Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គងសម្ភារបរិក្ខារពេទ្យ ឆមាសទី១ លេខ ០០២មសខឧជ.កល 09-04-2019 View Details
16-03-19 Department Of Environment Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្ដីពីកាអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងាររៀបចំថ្នាលបណ្តុះកូនឈើ រោងឈើដាក់សម្ភារ បាស់សាំងទឹក ប្រព័ន្ធស្រោចស្រប់ និងការងារជួសជុលស្នាក់ការឈើ ចំនួន ១ខ្នង បន្ទប់ទឹក បង្គន់អនាម័យ និងចាក់សាប ចំនួន ១១៨ម៉ែត្រការ៉េ លេខ ០០៤កល/បស្ថ.ឧជ 05-04-2019 View Details
16-03-19 Department Of Environment Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងបរិក្ខាបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា លេខ ០០៤កល/បស្ថ.ឧជ 21-03-2019 View Details
11-03-19 Department Of Health Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារដំណេក និងផ្ទះបាយអ្នកជំងឺ លេខ ០០២មសខឧជ.កល 09-04-2019 View Details
11-03-19 Department Of Health Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា លេខ ០០២មសខឧជ.កល 09-04-2019 View Details
11-03-19 Department Of Health Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម លេខ ០០២មសខឧជ.កល 09-04-2019 View Details
11-03-19 Department Of Health Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា លេខ ០០២មសខឧជ.កល 09-04-2019 View Details
11-03-19 Department Of Health Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ឯកសណ្ឋានពេទ្យ លេខ ០០២មសខឧជ.កល 09-04-2019 View Details
11-03-19 Department Of Health Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គងឱសថ ឆមាសទី១ លេខ ០០២មសខឧជ.កល 09-04-2019 View Details
11-03-19 Department Of Health Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គងសម្ភារបរិក្ខារពេទ្យ ឆមាសទី១ លេខ ០០២មសខឧជ.កល 09-04-2019 View Details
11-03-19 Department Of Health Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់បំពង់ហ្គាស់ និងអុកសុីសែន លេខ ០០១មសខឧជ.កល 25-03-2019 View Details
11-03-19 Department Of Health Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការបោះពុម្ព លេខ ០០១មសខឧជ.កល 25-03-2019 View Details
11-03-19 Department Of Health Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យ លេខ ០០១មសខឧជ.កល 25-03-2019 View Details
11-03-19 Department Of Health Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារថែទាំឧបករណ៍ លេខ ០០១មសខឧជ.កល 25-03-2019 View Details
09-03-19 Department Of Post And Telecommunication Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសម្ភារៈដឹកជញ្ជូន (ម៉ូតូ Honda Dream C125 សេរីឆ្នាំ២០១៩ ពណ៌ខ្មៅ ចំនួន ០៣គ្រឿង) លៈ០១/កល/បទ.ឧជ 20-03-2019 View Details
07-03-19 Department Of Environment Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្ដីពីកាអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងាររៀបចំថ្នាលបណ្តុះកូនឈើ រោងឈើដាក់សម្ភារ បាស់សាំងទឹក ប្រព័ន្ធស្រោចស្រប់ និងការងារជួសជុលស្នាក់ការឈើ ចំនួន ១ខ្នង បន្ទប់ទឹក បង្គន់អនាម័យ និងចាក់សាប ចំនួន ១១៨ម៉ែត្រការ៉េ លេខ ០០៤កល/បស្ថ.ឧជ 05-04-2019 View Details
07-03-19 Department Of Environment Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងបរិក្ខាបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា លេខ ០០៤កល/បស្ថ.ឧជ 21-03-2019 View Details
05-03-19 Administration Department Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបរិក្ខាបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា ល ០១២/១៩ សជណ/ឧជ 02-04-2019 View Details
05-03-19 Administration Department Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារគ្រឿងសង្ហារឹម ល ០១២/១៩ សជណ/ឧជ 02-04-2019 View Details
05-03-19 Administration Department Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យ ល ០១២/១៩ សជណ/ឧជ 02-04-2019 View Details
28-02-19 Department Of Rural Development Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការជួសជុលរថយន្ត ម៉ាក Ford ប្រភេទ Pick UP​ ចំនួន ០២គ្រឿង ០០៥/១៩ល.កម.អ.ជ/ឧ.ជ 14-03-2019 View Details
22-02-19 The World Bank more like this Pailin/ ប៉ៃលិន/ Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this CONSULTANT - Individual Consultant Civil Engineer For Civil Works Monitoring 09-03-2019 View Details
18-02-19 Trapaing Brasat Commune (Khum Trapaing Brasat) more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - កែលម្អផ្លូវគ្រួសក្រហមប្រវែង ៤.៧១០ ម៉ែត្រ និងដាក់ស្លាកសញ្ញា ចំនួន០១កន្លែង 04-03-2019 View Details
16-02-19 Kouk Khpos Commune (Khum Kouk Khpos) more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - កែលម្អខ្នងស្រះក្រាលគ្រួសក្រហម ប្រវែង ៤១០ម៉ែត្រ ដាំស្មៅតាមជើងទេរ និងស្លាកសញ្ញា ០១កន្លែង 01-03-2019 View Details
16-02-19 Beng Commune (Khum Beng) more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - សាងសង់ និងកែលម្អផ្លូវដីក្រាលគ្រួសក្រហម លូទោល, លូភ្លោះ និងស្លាកសញ្ញា ១កន្លែង 01-03-2019 View Details
16-02-19 Kouk Mon Commune (Khum Kouk Mon) more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - សាងសង់ និងកែលម្អផ្លូវដីក្រាលគ្រួសក្រហម ប្រវែង ៣២០៣ម៉ែត្រ និងស្លាកសញ្ញាចំនួន ០២កន្លែង 01-03-2019 View Details
16-02-19 Ampil Commune (Khum Ampil) more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - សាងសង់ និងកែលម្អផ្លូវដីក្រាលគ្រួសក្រហម ប្រវែង ៣៦៥០ម៉ែត្រ និងស្លាកសញ្ញាចំនួន ០២កន្លែង 01-03-2019 View Details
11-02-19 Ministry Of Labor And Vocational Training more like this Phnom Penh/ ភ្នំពេញ/ Kep/ កែប/ Sihanouk Ville/ ព្រះសីហនុ/ Kandal/ កណ្តាល/ Siem Reap/ សៀមរាប/ Tbong Khmum/ ត្បូងឃ្មុំ/ Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ/ Kampong Chhnang/ កំពង់ឆ្នាំង/ Kampong Cham/ កំពង់ចាម/ Kampong Thom/ កំពង់ធំ/ Pursat/ ពោធិ៏សាត់/ Kratie/ ក្រចេះ/ Pailin/ ប៉ៃលិន/ Banteay Meanchey/ បន្ទាយមានជ័យ/ Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ/ Battambang/ បាត់ដំបង/ Prey Veng/ ព្រៃវែង/ Koh Kong/ កោះ​កុង more like this INVITATION FOR BIDS - Supply, Delivery And Installation Of Workshop Furniture For 19 Institutions TVETSDP/G-26-AF-NCB-Lot 1 & Lot 3 15-03-2019 View Details
11-02-19 Department Of Rural Development Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលរថយន្ត ចំនួន ០២គ្រឿង ម៉ាក Ford Ranger Pick UP ០០១/១៩ល.កម.អ.ជ/ឧ.ជ 25-02-2019 View Details
09-02-19 Department Of Rural Development Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលរថយន្ត ចំនួន ០២គ្រឿង ម៉ាក Ford Ranger Pick UP ០០១/១៩ល.កម.អ.ជ/ឧ.ជ 25-02-2019 View Details
07-02-19 Department Of Women(s) Affairs Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសង្ហារឹម លេខ ០០១កល/មកនឧជ 25-02-2019 View Details
07-02-19 Department Of Women(s) Affairs Of Oddar Meanchey more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខាបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា លេខ ០០១កល/មកនឧជ 25-02-2019 View Details
02-02-19 Cheung Tean Commune (Khum Cheung Tean) more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - សាងសង់ផ្លូវគ្រួសក្រហមប្រវែង ១១០០ម៉ែត្រ និងដាក់លូទោលចំនួន ០២កន្លែងនិងដាក់ស្លាកសញ្ញា ០២កន្លែង 22-02-2019 View Details
02-02-19 Krasaing Commune (Khum Krasaing) more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - សាងសង់ផ្លូវគ្រួសក្រហមប្រវែង ១៣០០ ម៉ែត្រ ដាក់លូទោលចំនួន ០១កន្លែង និងដាក់ស្លាកសញ្ញាចំនួន ០១កន្លែង 22-02-2019 View Details
02-02-19 Pongru Commune (Khum Pongru) more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - ជួសជុលផ្លូវគ្រួសក្រហមប្រវែង ២១៨៨ម៉ែត្រ និងដាក់លូទោលចំនួន ០៣កន្លែង និងដាក់ស្លាកសញ្ញាគម្រោង ១កន្លែង 22-02-2019 View Details
02-02-19 Chong Kal Commune (Khum Chong Kal) more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - សាងសង់ផ្លូវគ្រួសក្រហមប្រវែង ២៣៨២ម៉ែត្រ និងដាក់លូទោលចំនួន ០៥កន្លែង និងដាក់ស្លាកសញ្ញា ០៣កន្លែង 22-02-2019 View Details
01-02-19 Sangkat Bos Sbov more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​ - ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំ/សង្កាត់ - សាងសង់ផ្លូវដីក្រាលគ្រួសក្រហមប្រវែង ១៥០១ម៉ែត្រ ទទឹង ៥ម៉ែត្រ សាងសង់លូមូលអង្កត់ផ្ចឹត ០,៦ម៉ែត្រ ចំនួន ០៤កន្លែង និងស្លាកសញ្ញាគម្រោងចំនួន ០១កន្លែង 28-02-2019 View Details

    displaying project 1 to 51 of 664     >next 50>

 

 

Keyword Search


Relevant Dates


Bidder Status:


Project Owners:


Category


Projects:


Location:


Keyword Search


 
(c) 2008 TenderDirect Cambodia - http://dailybids.com.kh
Cambodia's Premier Bidding and Project Information Service.