Login to view details.    
email:   password:      or   Signup For Free Trial ចុះឈ្មោះប្រើឥតគិតថ្លៃរយៈពេល៧ថ្ងៃ

Need Assistance? Call +855 (0)12-831316

CAMBODIA

 
Projects in Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ powered by tenderdirect.com.my
Filtered by: 
  Range:   

    displaying project 1 to 51 of 555     >next 50>
  posted owner location title submit by  
21-06-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលខ្លោងទ្វារ (ជំហានទី១) ល០០៧កល/ដនសស.ឧជ 05-07-2018 View Details
21-06-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលទ្វារដែក ខ្លោងទ្វារមុខមន្ទីរ ដាក់លូមុខ ១ម ចាក់ដីស និងការងារធ្វើផ្លាកឈ្មោះតាមតំបន់ ល ០០១/១៨កល/ទច.ឧជ 21-07-2018 View Details
16-06-18 Login to view more like this Banteay Meanchey/ បន្ទាយមានជ័យ/ Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ/ Koh Kong/ កោះ​កុង more like this REQUEST FOR PROPOSAL - Establishment Of Mobile Women(s) Centers 29-06-2018 View Details
15-06-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គងឱសថ ឆមាសទី២ លេខ ០៧៥មសខឧជ.កល 16-07-2018 View Details
15-06-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គងសម្ភារបរិក្ខាពេទ្យ ឆមាសទី២ លេខ ០៧៥មសខឧជ.កល 16-07-2018 View Details
13-06-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារចាក់ដី និងការងារជួសជុលអាគារ សាលប្រជុំ លេខ ០៣៧អយកខ/កល 05-07-2018 View Details
06-06-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារចាក់ដី និងការងារជួសជុលអាគារ សាលប្រជុំ លេខ ០៣៧អយកខ/កល 05-07-2018 View Details
01-06-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម លេខ ០០៧កបឧជ-លទ 13-06-2018 View Details
30-05-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង -​ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារមន្ទីរ ទំហំ (៩.៨ម x ២០ម) x (៤ម x ៤.៥ម) លេខ​ ១១៤/១៨ /ឧជ 15-06-2018 View Details
30-05-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរមានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង -​ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៍មានវិទ្យា ទិញម៉ាសុីន Copy ចំនួន ០១គ្រឿង លេខ​ ១១៤/១៨ /ឧជ 31-05-2018 View Details
30-05-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារដាក់លូមូលមុខកាត់ ១ម៉ែត្រ រៀបត្រចៀក ចាក់ដី និងចាក់បេតុងមានដែក លេខ ០០១កល/សអយ.ឧជ 21-06-2018 View Details
23-05-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារដាក់លូមូលមុខកាត់ ១ម៉ែត្រ រៀបត្រចៀក ចាក់ដី និងចាក់បេតុងមានដែក លេខ ០០១កល/សអយ.ឧជ 21-06-2018 View Details
22-05-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលសំណង់អង់តែនបន្ថែម ២៨ម៉ែត្រ ល ០០៥/១៨កល/ពម.ឧជ 07-06-2018 View Details
21-05-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង -​ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារមន្ទីរ ទំហំ (៩.៨ម x ២០ម) x (៤ម x ៤.៥ម) លេខ​ ១១៤/១៨ /ឧជ 15-06-2018 View Details
21-05-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង -​ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៍មានវិទ្យា ទិញម៉ាសុីន Copy ចំនួន ០១គ្រឿង លេខ​ ១១៤/១៨ /ឧជ 31-05-2018 View Details
16-05-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ និងបោះពុម្ព លេខ ០០១ កល/សហវ.ឧជ 28-05-2018 View Details
16-05-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារសាលប្រជុុំ និងជួសជុលរោងឡាន លេខ ០០១ កល/សហវ.ឧជ 11-06-2018 View Details
12-05-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០១ កលឧជ 24-05-2018 View Details
12-05-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបោះពុម្ព លេខ ០០១ កល/សហវ.ឧជ 28-05-2018 View Details
12-05-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ លេខ ០០១ កល/សហវ.ឧជ 28-05-2018 View Details
12-05-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារសាលប្រជុុំ និងជួសជុលរោងឡាន លេខ ០០១ កល/សហវ.ឧជ 11-06-2018 View Details
09-05-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលសំណង់អង់តែនបន្ថែម ២៨ម៉ែត្រ ល ០០៥/១៨កល/ពម.ឧជ 07-06-2018 View Details
04-05-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារសាលប្រជុំ ល ០៣ កល.មធស.ឧជ 24-05-2018 View Details
26-04-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារសាលប្រជុំ ល ០៣ កល.មធស.ឧជ 24-05-2018 View Details
26-04-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារចាក់បេតុងមានដែក ចំនួន ១២៧ម៉ែត្រការ៉េ ជួសជុលតូបយាម ឃ្លាំងវត្តុតាង និងការងារជួសជុលអគារស្នាក់នៅ និងសាលប្រជុំ (ជំហានទី៣) ល ០០១គល/លរស/ឧជ 22-05-2018 View Details
25-04-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៍មានវិទ្យា (ម៉ាសុីន Copy) ចំនួន ១គ្រឿង ០៩៩/១៨ លក/រថឧជ 08-05-2018 View Details
25-04-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារសាងសង់អគារមន្ទីរ ទំហំ (៩.៨ម x ២០ម) x (៤ម x ៤.៥ម) ០៩៩/១៨ លក/រថឧជ 08-05-2018 View Details
24-04-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម ០០៧/១៨លកម.អ.ជ/ឧ.ជ 02-05-2018 View Details
20-04-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារចាក់បេតុងមានដែក ចំនួន ១២៧ម៉ែត្រការ៉េ ជួសជុលតូបយាម ឃ្លាំងវត្តុតាង និងការងារជួសជុលអគារស្នាក់នៅ និងសាលប្រជុំ (ជំហានទី៣) ល ០០១គល/លរស/ឧជ 22-05-2018 View Details
13-04-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារស្នាក់នៅ ទំហំ (៩.៨ម x ២០ម) ចំនួន មួយខ្នង (ជំហានទី១) ល០០១កល/ដនសស.ឧជ 11-05-2018 View Details
12-04-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR BID - Concrete Laying (Size: 480 Square Meters) And Installation Of Reinforced Concrete Pipe (Diameter: 1M) No. 001 Kor.Lur/Sor.Kor-Ou.Chur 11-05-2018 View Details
12-04-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃសំណង់ - ការងារចាក់បេតុង ខាងមុខរោងឡានបន្ត និងការងារដាក់លូបេតុងសរសៃដែក លេខ ០០១កល/សក.ឧជ 11-05-2018 View Details
11-04-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសង្ហារឹម លេខ ០០៤កល/មកនឧជ 24-04-2018 View Details
11-04-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខាបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា លេខ ០០៤កល/មកនឧជ 09-05-2018 View Details
07-04-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ការងារថែទាំជួសជុលអគារផ្សេងៗ និងប្រាសាទ ល ០១/១៨ កល/ឧស.ឧជ 23-04-2018 View Details
07-04-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូន ល ០១/១៨ កល/ឧស.ឧជ 23-04-2018 View Details
07-04-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម ប្រវែង ១,៧២៥ម លេខ ០០១/០១៨សជណ 07-05-2018 View Details
07-04-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៍មានវិទ្យា ល ០១/១៨ កល/ឧស.ឧជ 23-04-2018 View Details
07-04-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម ល ០១/១៨ កល/ឧស.ឧជ 23-04-2018 View Details
07-04-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៍មានវិទ្យា ល ០១/១៨ កល/ឧស.ឧជ 23-04-2018 View Details
06-04-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម ប្រវែង ១,៧២៥ម លេខ ០០១/០១៨សជណ 07-05-2018 View Details
03-04-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារសាងសង់/ជួសជុល​ អគារការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិអន្លង់វែង ១ខ្នង ការងារជួសជុលក្លោងទ្វារចូលមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្ត និងការងារជួលជុលរបងបេតុង លេខ ០១២មសខឧជ.កល 04-04-2018 View Details
02-04-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម ០០៧/១៨លកម.អ.ជ/ឧ.ជ 02-05-2018 View Details
30-03-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអាគាររដ្ឋបាល (លាបថ្នាំខាងក្នុង ខាងក្រៅ) លាបថ្នាំខ្លោងទ្វារចូល និងរបង (ខាងមុខ) រៀបចំប្រព័ន្ធលូអ៊ុយរំដោះទឹកក្នុងបរិវេណមន្ទីរ លេខ ០០១កល.ពណខ 06-04-2018 View Details
27-03-18 Login to view more like this Kampong Cham/ កំពង់ចាម/ Kampong Thom/ កំពង់ធំ/ Kratie/ ក្រចេះ/ Banteay Meanchey/ បន្ទាយមានជ័យ/ Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ/ Battambang/ បាត់ដំបង more like this INVITATION FOR BIDS - Upgrading Of 6 USS To Secondary Resource School By Constructing 6 Secondary Resource Centers In Kampong Cham, Kratie, Kampong Thom, Banteay Meanchey, Battambang, And Oddor Meanchey No. USESDP-W-02 27-04-2018 View Details
16-03-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលអាគារស្នាក់នៅមួយខ្នង លាបផ្នែកខាងក្រៅចំនួន ៣៦៩ម៉ែត្រការ៉េ ល ០០១កល/មធទឧ.ឧជ 28-03-2018 View Details
16-03-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលប្រព័ន្ធទ្វារទឹក ដាក់វ៉ាន និងសន្ទះទ្វារទឹក, ទំនប់អាងទឹក និងការងារស្តារអាងទឹក ជម្រាលជើងទេរ និងជួសជុលខ្នងទំនប់ ល ០០១កល/មធទឧ.ឧជ 12-04-2018 View Details
14-03-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៍មានវិទ្យា ល ០៨២/១៨សជណ/ឧជ 19-03-2018 View Details
14-03-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ ល ០៨២/១៨សជណ/ឧជ 19-03-2018 View Details
14-03-18 Login to view more like this Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម (តុការិយាល័យ, តុប្រជុំ, កៅអីពួលវិល និងកៅអីបង្អែក) លៈ០០១/កល/បទ.ឧជ 27-03-2018 View Details

    displaying project 1 to 51 of 555     >next 50>

 

 

Keyword Search


Relevant Dates


Bidder Status:


Project Owners:


Category


Projects:


Location:


Keyword Search


 
(c) 2008 TenderDirect Cambodia - http://dailybids.com.kh
Cambodia's Premier Bidding and Project Information Service.