Login to view details.    
email:   password:      or   Signup For Free Trial ចុះឈ្មោះប្រើឥតគិតថ្លៃរយៈពេល៧ថ្ងៃ

Need Assistance? Call +855 (0)12-831316

CAMBODIA

 
Projects in Pailin/ ប៉ៃលិន powered by tenderdirect.com.my
Filtered by: 
  Range:   

    displaying project 1 to 51 of 1,004     >next 50>
  posted owner location title submit by  
30-06-20 Administration Department Of Sala Krao more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវក្រួសល្បាយ​​​​ថ្មភ្នំ លូមូលទោល និងលូមូលភ្លោះ លេខ ១៦៣/២០ សជណ 14-07-2020 View Details
26-06-20 Administration Department Of Sala Krao more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវក្រួសល្បាយ​​​​ថ្មភ្នំ ជីកប្រឡាយ លេខ ២៧១/២០ សជណ 08-07-2020 View Details
26-06-20 Pailin City Hall (Sala Krong Pailin) more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារស្ថាបនាផ្លូវបេតុងអាមេ និងចាក់ពង្រីកលើផ្លូវចាស់ម្ខាង ល ០៣៥/២០សជណ.កបល 07-07-2020 View Details
22-06-20 Department Of Health Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារការថែទាំ ជួសជុលអគារផ្សេងៗ និងប្រាសាទ លេខ ២០២ សបល.កល 09-07-2020 View Details
19-06-20 Administration Department Of Sala Krao more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវក្រួសល្បាយ​​​​ថ្មភ្នំ លូមូលទោល និងលូមូលភ្លោះ លេខ ១៦៣/២០ សជណ 14-07-2020 View Details
19-06-20 Department Of Planning Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក - ការថែទាំជួសជុលអគារផ្សេងៗ និងប្រាសាទ លេខ ០៦៧ ផកកល 01-07-2020 View Details
17-06-20 Department Of Industry Science Technology And Innovation Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារចាក់ដី និងការងារសាងសង់របង ល ០៥០/២០ ឧវបទបល 30-06-2020 View Details
15-06-20 Administration Department Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដាក់អោយដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងជាសាធារណៈ - ការងារដាំបង្គោលភ្លើងសូលែ ចំនួន ២៥ដើម លេខ ០០៤/២០ 23-06-2020 View Details
15-06-20 Administration Department Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដាក់អោយដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងជាសាធារណៈ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ លេខ ០០៤/២០ 23-06-2020 View Details
10-06-20 Pailin City Hall (Sala Krong Pailin) more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារស្ថាបនាផ្លូវបេតុងអាមេ និងចាក់ពង្រីកលើផ្លូវចាស់ម្ខាង ល ១៣៥/២០សជណ.កបល 07-07-2020 View Details
10-06-20 Department Of Health Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារការថែទាំ ជួសជុលអគារផ្សេងៗ និងប្រាសាទ លេខ ២០២ សបល.កល 09-07-2020 View Details
06-06-20 Department Of Planning Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក - ការថែទាំជួសជុលអគារផ្សេងៗ និងប្រាសាទ លេខ ០៦៧ ផកកល 01-07-2020 View Details
05-06-20 Department Of Agriculture Forestry And Fisheries Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការថែទាំជួសជុលអគារផ្សេងៗ និងប្រាសាទ ល ០៦៣/២០កល/មកស/បល 26-06-2020 View Details
04-06-20 Department Of Industry Science Technology And Innovation Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារចាក់ដី និងការងារសាងសង់របង ល ០៥០/២០ ឧវបទបល 30-06-2020 View Details
03-06-20 Department Of Agriculture Forestry And Fisheries Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការថែទាំជួសជុលអគារផ្សេងៗ និងប្រាសាទ ល ០៦៣/២០កល/មកស/បល 26-06-2020 View Details
01-06-20 Administration Department Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដាក់អោយដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងជាសាធារណៈ - ការងារដាំបង្គោលភ្លើងសូលែ ចំនួន ២៥ដើម លេខ ០០៤/២០ 23-06-2020 View Details
01-06-20 Administration Department Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដាក់អោយដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងជាសាធារណៈ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ លេខ ០០៤/២០ 23-06-2020 View Details
26-05-20 Department Of Commerce Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងាររៀបចំបិទខ្លោងទ្វារចាស់ (ជួសជុលខ្លោងទ្វារ​ និងកន្លែងដាក់រូបព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍) ល ០១៨/២០ពណ.បល 01-06-2020 View Details
25-05-20 Department Of Social Affairs, Veterans And Youth Rehabilitation Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ​ - ការងារជួសជុលអគារ និងចាក់ដី ០៣៦សអយ.កល.បល 29-05-2020 View Details
22-05-20 Department Of Culture And Fine Arts Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារផ្សេងៗ និងប្រាសាទ លេខ ១៦៣/២០ កល.វវស 12-06-2020 View Details
19-05-20 Department Of Culture And Fine Arts Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារផ្សេងៗ និងប្រាសាទ លេខ ១៦៣/២០ កល.វវស 12-06-2020 View Details
11-05-20 Pailin City Hall (Sala Krong Pailin) more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ឯកសណ្ឋាន ល ០៣០/២០ សជណ.កបល 19-05-2020 View Details
11-05-20 Pailin City Hall (Sala Krong Pailin) more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម ល ០៣០/២០ សជណ.កបល 19-05-2020 View Details
04-05-20 Department Of Rural Development Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃប្រកួតប្រជែងជាសាធារណៈ - ផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម ល ៤៩/២០ កល.មអជ.បល 15-05-2020 View Details
04-05-20 Department Of Rural Development Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃប្រកួតប្រជែងជាសាធារណៈ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា ល ៤៩/២០ កល.មអជ.បល 15-05-2020 View Details
04-05-20 Department Of Commerce Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងឧបករណ៍ដឹកញ្ជូន (ម៉ូតូ) Honda Dream 125cc ពណ៍ខ្មៅ ល ០១១/២០ពណបល 11-05-2020 View Details
29-04-20 Department Of Planning Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​​ -​ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការថែទាំ និងជួសជុលសម្ភារ និងឧបករណ៍បច្ចេកទេស (ជួសជុលកុំព្យួទ័រ ព្រីនធ័រ ហ្វូតូកួពី និងម៉ាសីុនត្រជាក់) លេខ ០៣៧ ៨ក.ខបល 28-04-2020 View Details
29-04-20 Department Of Planning Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​​ -​ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការថែទាំ និងជួសជុលមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន (ជួសជុលរថយន្ត និងម៉ូតូ) លេខ ០៣៧ ៨ក.ខបល 28-04-2020 View Details
28-04-20 Department Of Planning Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង​​ -​ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការថែទាំបណ្ដាញផ្សេងៗ (តភ្ជាប់បណ្ដាញចរន្តអគ្គិសនីមន្ទីរ) លេខ ០៣៧ ៨ក.ខបល 28-04-2020 View Details
23-04-20 Ministry Of Health more like this Pailin/ ប៉ៃលិន/ Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this SECOND ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR BIDS - Works For Construction Of Two Provincial Hospitals Contract Number: H-EQIP/2020/NCB/W3A/LOT 1 And LOT-2 07-05-2020 View Details
14-04-20 Department Of Culture And Fine Arts Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារការថែទាំដីធ្លា ព្រៃឈើ តំបន់ឆ្នេរ និងដែននេសាទ លេខ ១២២/២០ កល.វវស 17-04-2020 View Details
13-04-20 Department Of Health Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការដាក់អោយដេញថ្លៃជាសាធារណៈ - ផ្គត់ផ្គង់ឯកសណ្ឋាន លេខ ១៣៦ ក.ល 09-04-2020 View Details
10-04-20 Ministry Of Health more like this Pailin/ ប៉ៃលិន/ Oddar Meanchey/ ឧត្តរ​មានជ័យ more like this INVITATION FOR BIDS - Works For Construction Of Two Provincial Hospitals Contract Number: H-EQIP/2020/NCB/W3A/LOT 1 And LOT-2 07-05-2020 View Details
10-04-20 Administration Department Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដាក់អោយដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងជាសាធារណៈ - ដាំបង្គោលភ្លើងសូលែមានកង្ហារ រៀបបណ្តាញភ្លើង និងរៀបបណ្តាញអីនធើណែត សាងសង់សួនច្បារ លេខ ០០៣/២០ 23-04-2020 View Details
10-04-20 Department Of Tourism Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការសាងសង់អគារការិយាល័យ និងរោងចតរថយន្ត ល ០១៤/២០សជណ មទច ខɛ 20-04-2020 View Details
10-04-20 Department Of Land Management Urban Planning Construction And Cadastre Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារការថែទាំជួសជុលអគារផ្សេងៗ និងប្រាសាទ លេខ ០០៩/២០ សជណ.កល 11-05-2020 View Details
07-04-20 Department Of Women(s) Affairs Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការសាងសង់សំណង់ ល ០៤៤/២០ មកន/កល 30-04-2020 View Details
07-04-20 Department Of Environment Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារសង់រោងចំណតរថយន្ត​ និងចាក់បេតុង ល ០៣៦ លក បស្ថ បល 20-04-2020 View Details
06-04-20 Department Of Health Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម ល ១៥៤ កល 20-04-2020 View Details
06-04-20 Department Of Health Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការថែទាំបណ្ដាញផ្សេងៗ ល ១៥៤ កល 20-04-2020 View Details
06-04-20 Department Of Health Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា ល ១៥៤ កល 20-04-2020 View Details
04-04-20 Department Of Health Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា ល ១៥៤ កល 20-04-2020 View Details
03-04-20 Department Of Mines And Energy Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារសាងសង់បង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈចំនួន ២១ដើម និងតបណ្តាញអគ្គិសនី ល ០៣២/២០រថកលបល 20-04-2020 View Details
30-03-20 Department Of National Assembly Senate Relations And Inspection Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារការថែទាំដីធ្លី សួនច្បារ ព្រៃឈើ តំបន់ឆ្នេរ និងដែននេសាទ ល០៣៥/២០ ទរពអ.បល.កɜ 20-04-2020 View Details
30-03-20 Department Of Health Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការដាក់អោយដេញថ្លៃជាសាធារណៈ - ផ្គត់ផ្គង់ឯកសណ្ឋាន លេខ ១៣៦ ក.ល 09-04-2020 View Details
28-03-20 Department Of Civil Service Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារការថែទាំជួសជុលអគារផ្សេងៗ និងប្រាសាទ លេខ ០៨២/២០មស/បល 17-04-2020 View Details
28-03-20 Administration Department Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដាក់អោយដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងជាសាធារណៈ - ដាំបង្គោលភ្លើងសូលែមានកង្ហារ រៀបបណ្តាញភ្លើង និងរៀបបណ្តាញអីនធើណែត សាងសង់សួនច្បារ លេខ ០០៣/២០ 23-04-2020 View Details
25-03-20 Department Of Social Affairs, Veterans And Youth Rehabilitation Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងបរិក្ខាបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ល ០០៤/២០ សអយ.កល.បល 06-04-2020 View Details
24-03-20 Department Of Mines And Energy Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារឈូសឆាយដី សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ លេខ ០៣៣/២០រថកល 02-04-2020 View Details
24-03-20 Department Of Mines And Energy Of Pailin more like this Pailin/ ប៉ៃលិន more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៍មានវិទ្យា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ លេខ ០៣៣/២០រថកល 02-04-2020 View Details

    displaying project 1 to 51 of 1,004     >next 50>

 

 

Keyword Search


Relevant Dates


Bidder Status:


Project Owners:


Category


Projects:


Location:


Keyword Search


 
(c) 2008 TenderDirect Cambodia - http://dailybids.com.kh
Cambodia's Premier Bidding and Project Information Service.