Login to view details.    
email:   password:      or   Signup For Free Trial ចុះឈ្មោះប្រើឥតគិតថ្លៃរយៈពេល៧ថ្ងៃ

Need Assistance? Call +855 (0)12-831316

CAMBODIA

 
Projects released by powered by tenderdirect.com.my
Filtered by: 
  Range:   

    displaying project 1 to 51 of 53     >next 50>
  posted owner location title submit by  
08-06-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម លេខៈ ០០៤/២០ គលសជណ 02-07-2020 View Details
08-06-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខាបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា លេខៈ ០០៤/២០ គលសជណ 02-07-2020 View Details
08-06-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគ លេខៈ ០០៤/២០ គលសជណ 02-07-2020 View Details
08-06-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលថែទាំផ្លូវដោយលុបសំបុកមាន់ទំហំ ៩៦៩៥​ ម៉ែត្រក្រឡា ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្វាុយប៉ោ សង្កាត់ទួលតាឯក និងសង្កាត់រតន: ក្រុងបាត់ដំបង លេខៈ ០០៤/២០ គលសជណ 02-07-2020 View Details
02-06-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម លេខៈ ០០៤/២០ គលសជណ 02-07-2020 View Details
01-06-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា លេខៈ ០០៣/២០ គលក 11-06-2020 View Details
01-06-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់អាហារ និងសម្ភារៈ ស្បៀង ឆ្នំា២០២០ លេខៈ ០០៣/២០ គលក 11-06-2020 View Details
29-05-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា លេខៈ ០០៣/២០ គលក 11-06-2020 View Details
29-05-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់អាហារ និងសម្ភារៈ ស្បៀង ឆ្នំា២០២០ លេខៈ ០០៣/២០ គលក 11-06-2020 View Details
22-05-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ និងបោះពុម្ព លេខ: ០០៧/២០ គលក 27-05-2020 View Details
22-05-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខាបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា នៅសាលាក្រុង លេខ: ០០៧/២០ គលក 27-05-2020 View Details
08-05-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ និងបោះពុម្ព លេខៈ ០០៦/២០ គលក 15-05-2020 View Details
08-05-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា លេខៈ ០០៦/២០ គលក 15-05-2020 View Details
04-05-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ និងបោះពុម្ព លេខៈ ០០៦/២០ គលក 15-05-2020 View Details
04-05-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា លេខៈ ០០៦/២០ គលក 15-05-2020 View Details
04-04-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ លេខៈ ០០២/២០ គលសជណ 27-04-2020 View Details
04-04-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខារសម្រាប់ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ លេខៈ ០០២/២០ គលសជណ 27-04-2020 View Details
04-04-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម លេខៈ ០០២/២០ គលសជណ 27-04-2020 View Details
01-04-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុល លេខៈ ០០១/២០ គលសជណ 24-04-2020 View Details
31-03-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ លេខៈ ០០២/២០ គលសជណ 27-04-2020 View Details
31-03-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខារសម្រាប់ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ លេខៈ ០០២/២០ គលសជណ 27-04-2020 View Details
31-03-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម លេខៈ ០០២/២០ គលសជណ 27-04-2020 View Details
26-03-20 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុល លេខៈ ០០១/២០ គលសជណ 24-04-2020 View Details
26-09-19 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ លេខៈ ០០៥/១៩ គលសជណ 17-10-2019 View Details
18-09-19 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ លេខៈ ០០៥/១៩ គលសជណ 17-10-2019 View Details
13-07-19 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ទិញសង្ហារឹម សម្រាប់ប្រើប្រាស់ លេខៈ ០០៤/១៩ គលសជណ 05-08-2019 View Details
13-07-19 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ទិញសម្ភារៈបរិក្ខារបច្ចេកទេស សម្រាប់ប្រើប្រាស់ លេខៈ ០០៤/១៩ គលសជណ 05-08-2019 View Details
13-07-19 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ លេខៈ ០០៤/១៩ គលសជណ 05-08-2019 View Details
05-07-19 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ទិញសង្ហារឹម សម្រាប់ប្រើប្រាស់ លេខៈ ០០៤/១៩ គលសជណ 05-08-2019 View Details
05-07-19 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ទិញសម្ភារៈបរិក្ខារបច្ចេកទេស សម្រាប់ប្រើប្រាស់ លេខៈ ០០៤/១៩ គលសជណ 05-08-2019 View Details
05-07-19 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ លេខៈ ០០៤/១៩ គលសជណ 05-08-2019 View Details
22-04-19 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុល លេខ ០០៣/១៩ គលសជណ 09-05-2019 View Details
11-04-19 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុល លេខ ០០៣/១៩ គលសជណ 09-05-2019 View Details
09-04-19 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ លេខៈ ០០១/១៩ គលសជណ 29-04-2019 View Details
09-04-19 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម សម្រាប់ប្រើប្រាស់ លេខៈ ០០១/១៩ គលសជណ 29-04-2019 View Details
09-04-19 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា សម្រាប់ប្រើប្រាស់ លេខៈ ០០១/១៩ គលសជណ 29-04-2019 View Details
09-04-19 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា ល ០០២/១៩ គល.សជណ 12-04-2019 View Details
09-04-19 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់អាហារ និងស្បៀង ល ០០២/១៩ គល.សជណ 12-04-2019 View Details
29-03-19 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ លេខៈ ០០១/១៩ គលសជណ 29-04-2019 View Details
29-03-19 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម សម្រាប់ប្រើប្រាស់ លេខៈ ០០១/១៩ គលសជណ 29-04-2019 View Details
29-03-19 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា សម្រាប់ប្រើប្រាស់ លេខៈ ០០១/១៩ គលសជណ 29-04-2019 View Details
29-03-19 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខាបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា ល ០០២/១៩ គល.សជណ 12-04-2019 View Details
28-03-19 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ និងបោះពុម្ព លេខៈ ០០៣/១៩ គលក 11-04-2019 View Details
28-03-19 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខាបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា លេខៈ ០០៣/១៩ គលក 11-04-2019 View Details
08-06-18 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ និងបោះពុម្ព ល ០០៤/១៨ គលក-បប 20-06-2018 View Details
22-05-18 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សំភារៈការិយាល័យ ល ០០៣/១៨ គលក-បប 04-06-2018 View Details
09-06-17 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ និងបោះពុម្ព ល ០០៧/១៧ គលក-បប 20-06-2017 View Details
09-06-17 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការថែទាំបណ្តាញអគ្គិសនី ល ០០៧/១៧ គលក-បប 20-06-2017 View Details
12-05-17 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ សម្ភារការិយាល័យ និងបោះពុម្ភ លេខៈ ០០៣/១៧ គលក-បɛ 23-05-2017 View Details
12-05-17 Administration Department Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការថែទាំបណ្តាញអគ្គីសនី ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង លៈ ០០៣/១៧ គលក-បប 23-05-2017 View Details

    displaying project 1 to 51 of 53     >next 50>

 

 

Keyword Search


Relevant Dates


Bidder Status:


Project Owners:


Category


Projects:


Location:


Keyword Search


 
(c) 2008 TenderDirect Cambodia - http://dailybids.com.kh
Cambodia's Premier Bidding and Project Information Service.