Login to view details.    
email:   password:      or   Signup For Free Trial ចុះឈ្មោះប្រើឥតគិតថ្លៃរយៈពេល៧ថ្ងៃ

Need Assistance? Call +855 (0)12-831316 or +855 (0)10-831319

CAMBODIA

 
Projects released by powered by tenderdirect.com.my
Filtered by: 
  Range:   

    displaying project 1 to 24 of 24    
  posted owner location title submit by  
23-10-20 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលរបង និងបំពាក់ចម្រឹងដែក លេខ ០៦៥/ ២០២០ 04-11-2020 View Details
02-09-20 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលកែលម្អសួនច្បារ លេខ ០៥២/ ២០២០ 09-09-2020 View Details
03-08-20 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគាររដ្ឋបាលស្រុក លេខ ០៤៦/ ២០២០ 11-08-2020 View Details
29-07-20 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគាររដ្ឋបាលស្រុក លេខ ០៤៦/ ២០២០ 11-08-2020 View Details
15-06-20 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារស្តារប្រឡាយដី និងដាក់លូ លេខ ០២៤/ ២០ សជណ 17-06-2020 View Details
15-06-20 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវលំដីសក្រាលក្រួសធម្មជាតិ និងលូទោល លេខ ០២៣/ ២០២០ 17-06-2020 View Details
03-06-20 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវលំដីសក្រាលក្រួសធម្មជាតិ និងលូទោល លេខ ០២៣/ ២០២០ 17-06-2020 View Details
03-06-20 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារស្តារប្រឡាយដី និងដាក់លូ លេខ ០២៤/ ២០ សជណ 17-06-2020 View Details
29-11-19 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវលំដីក្រាលក្រួសធម្មជាតិ ដាក់លូភ្លោះមានទ្វារទឹកបេតុង ដាក់លូទោល និងដាក់ស្លាកសញ្ញា លេខ ០៣២/២០១៩ 12-12-2019 View Details
15-11-19 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវលំដីក្រាលក្រួសធម្មជាតិ ដាក់លូភ្លោះមានទ្វារទឹកបេតុង ដាក់លូទោល និងដាក់ស្លាកសញ្ញា លេខ ០៣២/២០១៩ 12-12-2019 View Details
22-10-19 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគាររដ្ឋបាល លេខ ០៥៥/ ២០១៩ 05-11-2019 View Details
13-08-19 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគាររដ្ឋបាល លេខ ០១៥/ ២០១៩ 21-08-2019 View Details
07-08-19 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគាររដ្ឋបាល លេខ ០១៥/ ២០១៩ 21-08-2019 View Details
07-08-19 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវបេតុងអាមេ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ លេខ ៣៧/២០១៩ 21-08-2019 View Details
23-07-19 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវបេតុងអាមេ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ លេខ ៣៧/២០១៩ 21-08-2019 View Details
19-06-19 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលសួនច្បារ និងក្រាលការ៉ូឡានៅបរិវេណសាលាស្រុកគិរីវង់ លេខ ០០៩កល/០១៩ 27-06-2019 View Details
26-11-18 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវលំក្រាលក្រួសធម្មជាតិ ប្រវែង ៤៤៩ម៉ែត្រ និងសាងសង់លូទោលកាត់ផ្លូវ ០១កន្លែង លេខ ០៣៦/២០១៨ 11-12-2018 View Details
13-11-18 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារស្តារប្រឡាយដី និងដាក់លូ ទំហំ ១ម មួយកន្លែង លេខ ០៣៥/១៨ 26-11-2018 View Details
28-08-18 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលសួនច្បារក្នុងបរិវេណសាលាស្រុកគិរីវង់ ទំហំ ២៥ម x ២០ម លេខ ០២៦/២០១៨ 10-09-2018 View Details
17-08-18 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលសួនច្បារក្នុងបរិវេណសាលាស្រុកគិរីវង់ ទំហំ ២៥ម x ២០ម លេខ ០១៥/២០១៨ 10-09-2018 View Details
30-10-17 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារការិយាល័យ លេខ ០១២/២០១៧ 06-11-2017 View Details
23-10-17 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារការិយាល័យ លេខ ០១២/២០១៧ 06-11-2017 View Details
26-07-17 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារស្តារប្រឡាយ ប្រវែង ២២២៩ម, បាត ២.០០ម, ជើងទេ M1: ១.៥, ជំរាលl= ០,០០០២ និងសាងសង់លូ ០៣កន្លែង ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ លេខ ០០៣/២០១៧សជណ 01-08-2017 View Details
19-07-17 Login to view more like this Takeo/ តាកែវ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារស្តារប្រឡាយ ប្រវែង ២២២៩ម, បាត ២.០០ម, ជើងទេ M1: ១.៥, ជំរាលl= ០,០០០២ និងសាងសង់លូ ០៣កន្លែង ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ លេខ ០០៣/២០១៧សជណ 01-08-2017 View Details

    displaying project 1 to 24 of 24    

 

 

Keyword Search


Relevant Dates


Bidder Status:


Project Owners:


Category


Projects:


Location:


Keyword Search


 
(c) 2008 TenderDirect Cambodia - http://dailybids.com.kh
Cambodia's Premier Bidding and Project Information Service.