Login to view details.    
email:   password:      or   Signup For Free Trial ចុះឈ្មោះប្រើឥតគិតថ្លៃរយៈពេល៧ថ្ងៃ

Need Assistance? Call +855 (0)12-831316

CAMBODIA

 
Projects released by powered by tenderdirect.com.my
Filtered by: 
  Range:   

    displaying project 1 to 51 of 97     >next 50>
  posted owner location title submit by  
18-10-19 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង- ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ជួសជុលផ្លូវក្រាលខ្សាច់ភ្នំ លូរំដោះទឹកភ្លៀង និងការងារជួសជុលអគារការិយាល័យ, ផ្សារ លេខ ០១០/១៩សជណ 08-11-2019 View Details
09-10-19 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង- ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ជួសជុលផ្លូវក្រាលខ្សាច់ភ្នំ លូរំដោះទឹកភ្លៀង និងការងារជួសជុលអគារការិយាល័យ, ផ្សារ លេខ ០១០/១៩សជណ 08-11-2019 View Details
10-07-19 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង- ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារសាងសង់ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ មួយខ្នង សង់អំពីបេតុង ជញ្ជាំងរៀបឥដ្ឋ ប្រក់ក្បឿងសីុម៉ង់ត៍ ក្រាលការ៉ូបាត លាបស្ពិចត្រូលក្នុង-ក្រៅ និងបំពាក់បណ្តាញទឹកភ្លើង លេខ ០០៦/១៩សជណ 26-07-2019 View Details
27-06-19 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង- ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារសាងសង់ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ មួយខ្នង សង់អំពីបេតុង ជញ្ជាំងរៀបឥដ្ឋ ប្រក់ក្បឿងសីុម៉ង់ត៍ ក្រាលការ៉ូបាត លាបស្ពិចត្រូលក្នុង-ក្រៅ និងបំពាក់បណ្តាញទឹកភ្លើង លេខ ០០៦/១៩សជណ 26-07-2019 View Details
13-06-19 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលបណ្តាញអគ្គិសនីសាធារណៈដោយប្តូរចង្កៀងគោម, កូនជ្រូក, ខ្សែភ្លើង, និងអំពូលពណ៍លម្អ លេខ ០០៥/១៩ សជណ 20-06-2019 View Details
06-06-19 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលបណ្តាញអគ្គិសនីសាធារណៈដោយប្តូរចង្កៀងគោម, កូនជ្រូក, ខ្សែភ្លើង, និងអំពូលពណ៍លម្អ លេខ ០០៥/១៩ សជណ 20-06-2019 View Details
24-05-19 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងបរិក្ខារមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា លេខ ០០៤/១៩សជណ 28-05-2019 View Details
24-05-19 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង- ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យ លេខ ០០៤/១៩សជណ 11-06-2019 View Details
24-05-19 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង- ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម លេខ ០០៤/១៩សជណ 11-06-2019 View Details
24-05-19 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង- ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា លេខ ០០៤/១៩សជណ 11-06-2019 View Details
11-05-19 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងបរិក្ខារមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា លេខ ០០៤/១៩សជណ 28-05-2019 View Details
11-05-19 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង- ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យ លេខ ០០៤/១៩សជណ 11-06-2019 View Details
11-05-19 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង- ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម លេខ ០០៤/១៩សជណ 11-06-2019 View Details
11-05-19 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង- ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា លេខ ០០៤/១៩សជណ 11-06-2019 View Details
12-04-19 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលចំនួន ០២គម្រោង លេខ ០៣/១៩ សជណ 03-05-2019 View Details
04-04-19 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលចំនួន ០២គម្រោង លេខ ០៧/១៨ សជណ 03-05-2019 View Details
16-11-18 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ លេខ ០០៨/១៨ សជណ 29-11-2018 View Details
08-11-18 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ លេខ ០០៨/១៨ សជណ 29-11-2018 View Details
25-10-18 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារសាងសង់ និងជួសជុល លេខ ០៧/១៨ សជណ 16-11-2018 View Details
19-10-18 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារសាងសង់ និងជួសជុល លេខ ០៧/១៨ សជណ 16-11-2018 View Details
13-10-18 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលលូរំដោះទឹកស្អុយមូលមុខកាត់ ០.៨០ម ប្រវែង ២២៦ម អណ្ដូងលូចំនួន ១២កន្លែង លេខ ០០៦/១៨ សជណ 06-11-2018 View Details
05-10-18 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលលូរំដោះទឹកស្អុយមូលមុខកាត់ ០.៨០ម ប្រវែង ២២៦ម អណ្ដូងលូចំនួន ១២កន្លែង លេខ ០០៦/១៨ សជណ 06-11-2018 View Details
06-07-18 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារដាក់បង្គោលភ្លើងស្តុបចំនួន ០២ទីតាំង លេខ ០០៥/១៨សជណ 27-07-2018 View Details
29-06-18 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារដាក់បង្គោលភ្លើងស្តុបចំនួន ០២ទីតាំង លេខ ០០៥/១៨សជណ 27-07-2018 View Details
17-05-18 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលបណ្តាញអគ្គិសនីសាធារណៈដោយប្តូរអំពូល កូនជ្រូកភ្លើង កុងដង់ និងខ្សែភ្លើង លេខ ០០៤/១៨ សជណ 25-05-2018 View Details
10-05-18 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលបណ្តាញអគ្គិសនីសាធារណៈដោយប្តូរអំពូល កូនជ្រូកភ្លើង កុងដង់ និងខ្សែភ្លើង លេខ ០០៩/១៨ សជណ 25-05-2018 View Details
02-04-18 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបរិក្ខារ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០០៣/១៨សជណ 25-04-2018 View Details
02-04-18 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០០៣/១៨សជណ 25-04-2018 View Details
02-04-18 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០០៣/១៨សជណ 11-04-2018 View Details
24-03-18 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបរិក្ខារ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០០៣/១៨សជណ 25-04-2018 View Details
24-03-18 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០០៣/១៨សជណ 25-04-2018 View Details
24-03-18 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០០៣/១៨សជណ 11-04-2018 View Details
19-03-18 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារសាងសង់ និងជួសជុល លេខ ០២សជណ 11-04-2018 View Details
14-03-18 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារសាងសង់ និងជួសជុល លេខ ០២សជណ 11-04-2018 View Details
31-10-17 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបរិក្ខារ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ លេខ ០១០/១៧សជណ 22-11-2017 View Details
23-10-17 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបរិក្ខារ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ លេខ ០១០/១៧សជណ 22-11-2017 View Details
18-10-17 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវ អ៊ុតកៅស៊ូបេទឹម AC ចំនួន ៥ខ្សែ លេខ ០០៧/១៧សជណ 10-11-2017 View Details
17-10-17 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ល ០០៩/១៧ សជណ 25-10-2017 View Details
17-10-17 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារដាក់បង្គោលភ្លើងស្តុបចំនួន ០៤បង្គោល កម្ពស់ ៦ម៉ែត្រ និងបង្គោលភ្លើងប្រុងប្រយ័ត្នចំនួន ០២បង្គោល កម្ពស់ ០៦ម៉ែត្រ លេខ ០០៨/១៧សជណ 08-11-2017 View Details
11-10-17 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវ អ៊ុតកៅស៊ូបេទឹម AC ចំនួន ៥ខ្សែ លេខ ០០៧/១៧សជណ 10-11-2017 View Details
11-10-17 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ល ០០៩/១៧ សជណ 25-10-2017 View Details
07-10-17 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារដាក់បង្គោលភ្លើងស្តុបចំនួន ០៤បង្គោល កម្ពស់ ៦ម៉ែត្រ និងបង្គោលភ្លើងប្រុងប្រយ័ត្នចំនួន ០២បង្គោល កម្ពស់ ០៦ម៉ែត្រ លេខ ០០៨/១៧សជណ 08-11-2017 View Details
10-07-17 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុល លេខ ០០៥/១៧សជណ 04-08-2017 View Details
05-07-17 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុល លេខ ០០៥/១៧សជណ 04-08-2017 View Details
12-04-17 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលបណ្តាញអគ្គិសនីសាធារណៈដោយប្តូរអំពូល, កូនជ្រូកភ្លើង, កុងដង់, ខ្សែភ្លើង ល ០០៤/១៧ សជណ 21-04-2017 View Details
06-04-17 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលបណ្តាញអគ្គិសនីសាធារណៈដោយប្តូរអំពូល, កូនជ្រូកភ្លើង, កុងដង់, ខ្សែភ្លើង ល ០០៤/១៧ សជណ 21-04-2017 View Details
27-03-17 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារសាងសង់ និងជួសជុល លេខ ០០៣/១៧សជណ 21-04-2017 View Details
23-03-17 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារសាងសង់ និងជួសជុល លេខ ០០៣/១៧សជណ 21-04-2017 View Details
11-03-17 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ ល ០០២/១៧ សជណ 15-03-2017 View Details
11-03-17 Administration Department Of Svay Rieng more like this Svay Rieng/ ស្វាយរៀង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់ឆមាសទី១ ល ០០២/១៧ សជណ 30-03-2017 View Details

    displaying project 1 to 51 of 97     >next 50>

 

 

Keyword Search


Relevant Dates


Bidder Status:


Project Owners:


Category


Projects:


Location:


Keyword Search


 
(c) 2008 TenderDirect Cambodia - http://dailybids.com.kh
Cambodia's Premier Bidding and Project Information Service.