Login to view details.    
email:   password:      or   Signup For Free Trial ចុះឈ្មោះប្រើឥតគិតថ្លៃរយៈពេល៧ថ្ងៃ

Need Assistance? Call +855 (0)12-831316

CAMBODIA

 
Projects released by powered by tenderdirect.com.my
Filtered by: 
  Range:   

    displaying project 1 to 26 of 26    
  posted owner location title submit by  
10-03-20 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុង និងដាក់លូជ្រុង លេខ: ០១២ /២០ ស.ជ.ណ 07-04-2020 View Details
10-03-20 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារសេវាអនាម័យបរិស្ថាន លេខ:០១១ /២០ ស.ជ.ណ 24-03-2020 View Details
26-02-20 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារសេវាអនាម័យបរិស្ថាន លេខ:០១១ /២០ ស.ជ.ណ 24-03-2020 View Details
05-11-19 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារចាក់បេតុងកំរាលមុខអគាររដ្ឋបាលក្រុង លេខ:០៣២/១៩ 25-11-2019 View Details
05-11-19 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុង លេខ:០៣២/១៩ 08-11-2019 View Details
30-10-19 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារចាក់បេតុងកំរាលមុខអគាររដ្ឋបាលក្រុង លេខ:០៣២/១៩ 25-11-2019 View Details
30-10-19 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុង លេខ:០៣២/១៩ 08-11-2019 View Details
15-07-19 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុង លេខ:០១៨/១៩ សជណ 06-08-2019 View Details
15-07-19 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា លេខ:០១៩/១៩ សជណ 19-07-2019 View Details
05-07-19 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុង លេខ:០១៨/១៩ សជណ 06-08-2019 View Details
05-07-19 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា លេខ:០១៩/១៩ សជណ 19-07-2019 View Details
19-11-18 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារស្តារលូ ប្រវែង ៣,០០០ម លេខ:០៣៤/១៨ សជណ 26-11-2018 View Details
10-11-18 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារស្តារលូ ប្រវែង ៣,០០០ម លេខ:០៣៤/១៨ សជណ 26-11-2018 View Details
19-10-18 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុងប្រវែង ១២០ម ទទឹង ៥ម កំរាស់ ០.១៥ម លេខ:០២៤/១៨ សជណ 06-11-2018 View Details
19-10-18 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារចាក់កំរាលបេតុងមុខអគារសាលាក្រុងទំហំ ៥៤០ម៉ែត្រការ៉េ កំរាស់ ០.១ម ដាក់លូប្រអប់ និងលូមូល លេខ:០២៥/១៨ សជណ 06-11-2018 View Details
06-10-18 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុងប្រវែង ១២០ម ទទឹង ៥ម កំរាស់ ០.១៥ម លេខ:០២៤/១៨ សជណ 06-11-2018 View Details
06-10-18 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri/ មណ្ឌលគិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារចាក់កំរាលបេតុងមុខអគារសាលាក្រុងទំហំ ៥៤០ម៉ែត្រការ៉េ កំរាស់ ០.១ម ដាក់លូប្រអប់ និងលូមូល លេខ:០២៥/១៨ សជណ 06-11-2018 View Details
28-08-18 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុងប្រវែង ១១០ម លេខ:០១៧/១៨ សជណ 21-09-2018 View Details
28-08-18 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារចាក់បេតុងមុខអគារសាលាក្រុង ប្រវែង ២៦ម លេខ:០១៦/១៨ សជណ 03-09-2018 View Details
17-08-18 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុងប្រវែង ១១០ម លេខ:០១៧/១៨ សជណ 20-09-2018 View Details
17-08-18 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារចាក់បេតុងមុខអគារសាលាក្រុង ប្រវែង ២៦ម លេខ:០១៦/១៨ សជណ 03-09-2018 View Details
30-06-17 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារដាក់លូមូលមុខកាត់ ០.៨០ម ប្រវែង ២១៥ម និងប្រអប់ដោះទឹក ១០កន្លែង លេខ:០១២ /១៧ សជណ 04-08-2017 View Details
15-02-17 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR BID - To Provide An Environmental Hygiene Service No. 002/17 Sor.Chur.Nor 15-03-2017 View Details
14-02-17 Administration Department Of Sen Monorom more like this មណ្ឌលគីរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារសេវាអនាម័យបរិស្ថាន លេខ:០០២ /១៧ ស.ជ.ណ 15-03-2017 View Details
06-08-16 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] SECOND ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR BID - Provision Of Environmental Cleaning Service No. 013/16 Sor.Chur.Nor 15-08-2016 View Details
24-06-16 Administration Department Of Sen Monorom more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR BID - Provision Of Environmental Cleaning Service No. 003/16 Sor.Chur.Nor 03-08-2016 View Details

    displaying project 1 to 26 of 26    

 

 

Keyword Search


Relevant Dates


Bidder Status:


Project Owners:


Category


Projects:


Location:


Keyword Search


 
(c) 2008 TenderDirect Cambodia - http://dailybids.com.kh
Cambodia's Premier Bidding and Project Information Service.