Login to view details.    
email:   password:      or   Signup For Free Trial ចុះឈ្មោះប្រើឥតគិតថ្លៃរយៈពេល៧ថ្ងៃ

Need Assistance? Call +855 (0)12-831316

CAMBODIA

 
Projects released by powered by tenderdirect.com.my
Filtered by: 
  Range:   

    displaying project 1 to 37 of 37    
  posted owner location title submit by  
06-06-20 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យ លេខ ០០១ មកទឧ 08-06-2020 View Details
06-06-20 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលទ្វារទឹកឆ្មាបាត់-០១ និងចាក់ដី លេខ ០០១ មកទឧ 08-06-2020 View Details
06-06-20 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ជួសជុលគ្រឿងចក្រ លេខ ០០១ មកទឧ 08-06-2020 View Details
06-06-20 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ចាក់បេតុង លេខ ០០១ មកទឧ 08-06-2020 View Details
06-06-20 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង -​ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារស្តាប្រឡាយដោះទឹកជំនន់ លេខ ០០១ មកទឧ 23-06-2020 View Details
29-05-20 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យ លេខ ០០១ មកទឧ 08-06-2020 View Details
29-05-20 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលទ្វារទឹកឆ្មាបាត់-០១ និងចាក់ដី លេខ ០០១ មកទឧ 08-06-2020 View Details
29-05-20 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ជួសជុលគ្រឿងចក្រ លេខ ០០១ មកទឧ 08-06-2020 View Details
29-05-20 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ចាក់បេតុង លេខ ០០១ មកទឧ 08-06-2020 View Details
29-05-20 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង -​ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារស្តាប្រឡាយដោះទឹកជំនន់ លេខ ០០១ មកទឧ 23-06-2020 View Details
05-06-19 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលចាក់បេតុងអាមេក្នុងបរិវេណមន្ទីរ ទំហំ ៣៨៤ម៉ែត្រការ៉េ ល ០០៩កលមធទឧខកក 19-06-2019 View Details
05-06-19 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលគ្រឿងចក្រ ល ០០៩កលមធទឧខកក 19-06-2019 View Details
05-06-19 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ជួសជុលទំនប់ការពារទឹកប្រៃទ្រៀក និងស្តារប្រឡាយដោះទឹកជំនន់ ល ០០៩កលមធទឧខកក 03-07-2019 View Details
24-04-19 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ ល ០០២​កលមធទឧខកក 06-05-2019 View Details
14-07-18 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ 26-07-2018 View Details
25-04-18 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ 07-05-2018 View Details
25-04-18 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារថែទាំ និងជួសជុលមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ 07-05-2018 View Details
25-04-18 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារចាក់បេតុងអាមេជម្រកគ្រឿងចក្រទំហំ ៣៩៥ម៉ែត្រការ៉េ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ 07-05-2018 View Details
25-04-18 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលទ្វារទឹកជីត្រេះ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ 07-05-2018 View Details
25-04-18 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលទំនប់ការពារទឹកប្រៃផ្លោង ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ 22-05-2018 View Details
20-05-17 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ លេខ ០០៦កល.មធឧ.ខកក 31-05-2017 View Details
20-05-17 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខាបច្ចេកទេស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ លេខ ០០៦កល.មធឧ.ខកក 31-05-2017 View Details
20-05-17 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុល និងថែទាំមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ លេខ ០០៦កល.មធឧ.ខកក 31-05-2017 View Details
20-05-17 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារចាក់បេតុងទំហំ ៣៩១ ម៉ែត្រការ៉េ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ លេខ ០០៦កល.មធឧ.ខកក 31-05-2017 View Details
19-05-17 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong/ កោះ​កុង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលក្រាលគ្រួសក្រហមលើខ្នងភ្លឺប្រឡាយជីមាល ប្រវែង ១,១០០ម សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ លេខ ០០៦កល.មធឧ.ខកក 15-06-2017 View Details
28-06-16 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR BID - Repair Of Dam For Protecting Of Salt Water No. 001 Mur.Thur.Ngur.Ou.Kur.Lur 18-07-2016 View Details
28-06-16 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Concrete Laying (Size: 612 Square Meters) No. 001 Mur.Thur.Ngur.Ou.Kur.Lur 01-07-2016 View Details
28-06-16 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Repair And Maintenance Of Transportation No. 001 Mur.Thur.Ngur.Ou.Kur.Lur 01-07-2016 View Details
28-06-16 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Procurement Of Office Supply No. 001 Mur.Thur.Ngur.Ou.Kur.Lur 01-07-2016 View Details
28-06-16 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Technical Equipment No. 001 Mur.Thur.Ngur.Ou.Kur.Lur 01-07-2016 View Details
28-06-16 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Fuel And Lubricating Oil No. 001 Mur.Thur.Ngur.Ou.Kur.Lur 23-06-2016 View Details
20-06-16 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Concrete Laying (Size: 612 Square Meters) No. 001 Mur.Thur.Ngur.Ou.Kur.Lur 01-07-2016 View Details
20-06-16 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Repair And Maintenance Of Transportation No. 001 Mur.Thur.Ngur.Ou.Kur.Lur 01-07-2016 View Details
20-06-16 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Procurement Of Office Supply No. 001 Mur.Thur.Ngur.Ou.Kur.Lur 01-07-2016 View Details
20-06-16 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Technical Equipment No. 001 Mur.Thur.Ngur.Ou.Kur.Lur 01-07-2016 View Details
20-06-16 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Fuel And Lubricating Oil No. 001 Mur.Thur.Ngur.Ou.Kur.Lur 23-06-2016 View Details
18-06-16 Department Of Water Resources And Meteorology Of Koh Kong more like this Koh Kong more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR BID - Repair Of Dam For Protecting Of Salt Water No. 001 Mur.Thur.Ngur.Ou.Kur.Lur 18-07-2016 View Details

    displaying project 1 to 37 of 37    

 

 

Keyword Search


Relevant Dates


Bidder Status:


Project Owners:


Category


Projects:


Location:


Keyword Search


 
(c) 2008 TenderDirect Cambodia - http://dailybids.com.kh
Cambodia's Premier Bidding and Project Information Service.