Login to view details.    
email:   password:      or   Signup For Free Trial ចុះឈ្មោះប្រើឥតគិតថ្លៃរយៈពេល៧ថ្ងៃ

Need Assistance? Call +855 (0)12-831316

CAMBODIA

 
Projects released by powered by tenderdirect.com.my
Filtered by: 
  Range:   

    displaying project 1 to 49 of 49    
  posted owner location title submit by  
24-06-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារសាលប្រជុំ ដំណាក់កាលទី១ លេខ: ០១៧/១៩អយកមគល 16-07-2019 View Details
15-06-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសិក្សាស្រាវជ្រាវ សម្ភារដំណេកសិស្ស និងសំលៀកបំពាក់ លេខ ០១៦អយកមគលក 01-07-2019 View Details
14-06-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារសាលប្រជុំ ដំណាក់កាលទី១ លេខ: ០១៧/១៩អយកមគល 16-07-2019 View Details
30-05-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសិក្សាស្រាវជ្រាវ សម្ភារដំណេកសិស្ស និងសំលៀកបំពាក់ លេខ ០១៦អយកមគលក 01-07-2019 View Details
24-05-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់តុ កៅអីសិស្សបឋមសិក្សា-មធ្យមសិក្សា និងតុ កៅអីគ្រូ ឆ្នាំ២០១៩ លេខ ០០៤អយកមគលក 10-06-2019 View Details
16-05-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់តុ កៅអីសិស្សបឋមសិក្សា-មធ្យមសិក្សា និងតុ កៅអីគ្រូ ឆ្នាំ២០១៩ លេខ ០០៤អយកមគលក 10-06-2019 View Details
09-05-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលរបងថ្មបេតុង លេខ ០០២អយកមគកល 17-05-2019 View Details
16-11-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារអារូបករណ៍សម្រាប់ការសិក្សា-ស្រាវជ្រាវក្នុងប្រទេស ល ០២៦ អយក-មគ-កល 19-11-2018 View Details
14-11-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារអារូបករណ៍សម្រាប់ការសិក្សា-ស្រាវជ្រាវក្នុងប្រទេស ល ០២៦ អយក-មគ-កល 19-11-2018 View Details
12-09-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារអារូបករណ៍សម្រាប់ការសិក្សា-ស្រាវជ្រាវក្នុងប្រទេស ល ០០៤ អយក-មគ-កល 27-09-2018 View Details
07-09-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri/ មណ្ឌលគិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារអារូបករណ៍សម្រាប់ការសិក្សា-ស្រាវជ្រាវក្នុងប្រទេស ល ០០៤ អយក-មគ-កល 27-09-2018 View Details
03-04-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលកៅអីអង្គុយទស្សនាពហុកីឡាដ្ឋានខេត្ត សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០០២អយកមគកល 06-04-2018 View Details
03-04-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលរបងសាលាបឋមសិក្សា ពូលូង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០០៣អយកមគកល 06-04-2018 View Details
31-03-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលពង្រីកអគាររដ្ឋបាល និងសាលប្រជុំ គ​ម្រោង ២ជាន់ ទំហំ ៩២៤ម៉ែត្រការ៉េ (ដំណាក់កាលទី៣ បញ្ចប់) លេខ ០០១អយកមគកល 24-04-2018 View Details
23-03-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ តុកៅអីសិស្សបឋមសិក្សា មធ្យមសិក្សា និងធ្នើដាក់សៀវភៅ ឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០០៥អយកមគកល 12-04-2018 View Details
22-03-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលពង្រីកអគាររដ្ឋបាល និងសាលប្រជុំ គ​ម្រោង ២ជាន់ ទំហំ ៩២៤ម៉ែត្រការ៉េ (ដំណាក់កាលទី៣ បញ្ចប់) លេខ ០០១អយកមគកល 24-04-2018 View Details
14-03-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ តុកៅអីសិស្សបឋមសិក្សា មធ្យមសិក្សា និងធ្នើដាក់សៀវភៅ ឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០០៥អយកមគកល 12-04-2018 View Details
28-06-17 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារអាហារូបករណ៍សំរាប់ការសិក្សា-ស្រាវជ្រាវក្នុងប្រទេស ០១០/១៧កលអយកមគរ 14-07-2017 View Details
28-06-17 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ និងក្រដាសបោះពុម្ព ០១០/១៧កលអយកមគរ 14-07-2017 View Details
28-06-17 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេស ០១០/១៧កលអយកមគរ 14-07-2017 View Details
19-04-17 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលពង្រីកអគាររដ្ឋបាល និងសាលប្រជុំ គ​ម្រោង២ជាន់ ទំហំសរុប ៩២៤ម៉ែត្រការ៉េ(ដំណាក់កាលទី២) និងជួសជុលកៅអីអង្គុយទស្សនាពហុកីឡាដ្ឋានខេត្ត លេខ ០០២អយកមគកល 12-05-2017 View Details
13-04-17 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri/ មណ្ឌល​គិរី more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលពង្រីកអគាររដ្ឋបាល និងសាលប្រជុំ គ​ម្រោង២ជាន់ ទំហំសរុប ៩២៤ម៉ែត្រការ៉េ និងជួសជុលកៅអីអង្គុយទស្សនាពហុកីឡាដ្ឋានខេត្ត លេខ ០០២អយកមគកល 12-05-2017 View Details
30-08-16 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] SECOND ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Fuel And Lubricating Oil No. 002/2016 08-09-2016 View Details
25-06-16 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Motorbike No. 02/2016 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 05-07-2016 View Details
25-06-16 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Procurement Of Office Supply And Printing Paper No. 02/2016 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 05-07-2016 View Details
25-06-16 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Fuel And Lubricating Oil No. 02/2016 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 05-07-2016 View Details
25-06-16 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Materials For Study And Research In Local Country No. 02/2016 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 05-07-2016 View Details
25-06-16 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Technical Materials And Equipment No. 02/2016 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 05-07-2016 View Details
22-06-16 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Procurement Of Office Supply And Printing Paper No. 02/2016 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 05-07-2016 View Details
22-06-16 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Fuel And Lubricating Oil No. 02/2016 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 05-07-2016 View Details
22-06-16 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Technical Materials And Equipment No. 02/2016 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 05-07-2016 View Details
22-06-16 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Materials For Study And Research In Local Country No. 02/2016 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 05-07-2016 View Details
21-06-16 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Motorbike No. 02/2016 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 05-07-2016 View Details
10-06-16 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR BID - Repair And Expansion Of Administration Building, Meeting Hall (Size: 924 Square Meters), Fence Length: 214M And Stadium Stairs (Size: 0.7M x 31M) (Qty: 07 Steps) No. 001 Or.Yur.Kor-Mur.Kur.Kor.Lur 01-07-2016 View Details
31-05-16 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR BID - Repair And Expansion Of Administration Building, Meeting Hall (Size: 924 Square Meters), Fence Length: 214M And Stadium Stairs (Size: 0.7M x 31M) (Qty: 07 Steps) No. 001 Or.Yur.Kor-Mur.Kur.Kor.Lur 01-07-2016 View Details
18-12-15 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Repair Of Fence (Brick 10 Laying) For Keo Seima Hun Sen Primary School (Length: 126M, Height: 2.2M) No. 02/2015 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 21-12-2015 View Details
18-12-15 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Repair Of Administration Building (Size: 16M x 8M) For Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri No. 02/2015 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 21-12-2015 View Details
21-11-15 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR BID - Supply Of Materials For Sponsoring To Sport Community No. 01/2015 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 07-12-2015 View Details
21-11-15 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Furniture No. 01/2015 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 20-11-2015 View Details
21-11-15 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Procurement Of Office Supply And Printing Paper No. 01/2015 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 20-11-2015 View Details
21-11-15 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Technical Materials And Equipment (Laptop And Desktop Computer) No. 01/2015 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 20-11-2015 View Details
21-11-15 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Materials No. 01/2015 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 20-11-2015 View Details
21-11-15 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Transport Equipment (Motorbike) No. 01/2015 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 20-11-2015 View Details
17-11-15 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR BID - Supply Of Materials For Sponsoring To Sport Community No. 01/2015 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 07-12-2015 View Details
17-11-15 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Furniture No. 01/2015 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 20-11-2015 View Details
17-11-15 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Procurement Of Office Supply And Printing Paper No. 01/2015 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 20-11-2015 View Details
17-11-15 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Technical Material And Equipment No. 01/2015 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 20-11-2015 View Details
17-11-15 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Materials No. 01/2015 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 20-11-2015 View Details
17-11-15 Department Of Education, Youth And Sport Of Mondulkiri more like this Mondulkiri more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Transport Equipment (Motorbike) No. 01/2015 Kor.Lur-Or.Yor.Kor-Mor.Kur.Ror 20-11-2015 View Details

    displaying project 1 to 49 of 49    

 

 

Keyword Search


Relevant Dates


Bidder Status:


Project Owners:


Category


Projects:


Location:


Keyword Search


 
(c) 2008 TenderDirect Cambodia - http://dailybids.com.kh
Cambodia's Premier Bidding and Project Information Service.