Login to view details.    
email:   password:      or   Signup For Free Trial ចុះឈ្មោះប្រើឥតគិតថ្លៃរយៈពេល៧ថ្ងៃ

Need Assistance? Call +855 (0)12-831316

CAMBODIA

 
Projects released by powered by tenderdirect.com.my
Filtered by: 
  Range:   

    displaying project 1 to 51 of 58     >next 50>
  posted owner location title submit by  
25-03-20 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់​សម្ភារៈការិយាល័យ លេខ: ០០១ លទ.អយកខ 23-04-2020 View Details
03-07-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ​ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈព័ត៌មានវិទ្យា ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខ: ០៣៨ លទ.អយកខ 01-07-2019 View Details
03-07-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់​សម្ភារការិយាល័យ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខ: ០៣៨ លទ.អយកខ 15-07-2019 View Details
17-06-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ​ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈព័ត៌មានវិទ្យា ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខ: ០៣៨ លទ.អយកខ 01-07-2019 View Details
17-06-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់​សម្ភារការិយាល័យ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខ: ០៣៨ លទ.អយកខ 15-07-2019 View Details
03-05-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលសាលាវិទ្យាល័យស្រែណូយ និងសាលប្រជំុ លេខៈ ០២៤ លទ.អយកខ 17-05-2019 View Details
30-04-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការ​ផ្គត់ផ្គង់ និងជួសជុលមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខៈ ០២២ លទ.អយកខ 06-05-2019 View Details
22-04-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលសាលាវិទ្យាល័យស្រែណូយ និងសាលប្រជំុ លេខៈ ០១២ លទ.អយកខ 03-04-2019 View Details
13-04-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការ​ផ្គត់ផ្គង់ និងជួសជុលមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខៈ ០១៥ លទ.អយកខ 26-04-2019 View Details
12-04-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារសិក្សា, សាលប្រជុំ, របងសាលា និងការិយាល័យអប់រំស្រុក ចំនួន ៦ទីតាំង លេខៈ ០០៨លទ.អយកខ 17-05-2019 View Details
12-04-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ​ផ្គត់ផ្គង់ សម្ភារៈបរិក្ខាបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា លេខៈ ០១៤ លទ.អយកខ 18-04-2019 View Details
09-04-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ តុ-កៅអី សិស្សបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខៈ ០០២ លទ.អយកខ 24-04-2019 View Details
03-04-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលសាលាវិទ្យាល័យស្រែណូយ និងសាលប្រជំុ លេខៈ ០១២ លទ.អយកខ 03-04-2019 View Details
26-03-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ​ការផ្គត់ផ្គង់ សម្ភារៈបរិក្ខាបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា លេខៈ ០០១ លទ.អយកខ 09-04-2019 View Details
26-03-19 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ តុ-កៅអី សិស្សបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខៈ ០០២ លទ.អយកខ 24-04-2019 View Details
14-08-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលសាលប្រជុំ និងរបង លេខ ០៦៥ លទ.អយកខ 27-08-2018 View Details
14-08-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការរៀបចំចាក់ដី កែលម្អរតារាងបាល់ទាត់ និងរៀបចំអោយមានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកធ្លាក់ចូលក្នុងលូបង្ហូរទឹក លេខ ០៦៥ លទ.អយកខ 27-08-2018 View Details
14-08-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការទិញសម្ភារៈកីឡា និងសម្ភារៈមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ លេខ ០៦៥ លទ.អយកខ 27-08-2018 View Details
28-07-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលសាលប្រជុំ និងរបង លេខ ០៦៥ លទ.អយកខ 27-08-2018 View Details
28-07-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការរៀបចំចាក់ដី កែលម្អរតារាងបាល់ទាត់ និងរៀបចំអោយមានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកធ្លាក់ចូលក្នុងលូបង្ហូរទឹក លេខ ០៦៥ លទ.អយកខ 27-08-2018 View Details
28-07-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការទិញសម្ភារៈកីឡា និងសម្ភារៈមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ លេខ ០៦៥ លទ.អយកខ 27-08-2018 View Details
17-03-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់​សម្ភារៈការិយាល័យ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០១៣ លទ.អយកខ 29-03-2018 View Details
08-03-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ តុ-កៅអីសិស្សបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០០៧ លទ.អយកខ 27-03-2018 View Details
03-03-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ​ការផ្គត់ផ្គង់ និងជួសជុលមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន លេខ ០១៥ លទអយកខ 09-03-2018 View Details
03-03-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ​ការផ្គត់ផ្គង់ និងជួសជុលសម្ភារៈពត៌មានវិទ្យា លេខ ០១៥ លទអយកខ 09-03-2018 View Details
28-02-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់​សម្ភារៈការិយាល័យ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០១៣ លទ.អយកខ 29-03-2018 View Details
28-02-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ តុ-កៅអីសិស្សបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០០៧ លទ.អយកខ 27-03-2018 View Details
15-02-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ​ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរំអិល លេខៈ ០០១ លទអយកខ 01-03-2018 View Details
15-02-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ​ការផ្គត់ផ្គង់ សម្ភារៈបរិក្ខាបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៍មានវិទ្យា លេខៈ ០០១ លទអយកខ 01-03-2018 View Details
15-02-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ​ការផ្គត់ផ្គង់ និងជួសជុលមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន លេខៈ ០០១ លទអយកខ 01-03-2018 View Details
15-02-18 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ​ការផ្គត់ផ្គង់ និងជួសជុលសម្ភារៈពត៌មានវិទ្យា លេខៈ ០០១ លទអយកខ 01-03-2018 View Details
08-11-17 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម ឆ្នាំ២០១៧ លេខៈ ០៨១ លទអយកខ 22-11-2017 View Details
28-09-17 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួស​ជុលរបងការិយាល័យ និងក្លោងទ្វារ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ លេខ ០៧៦ លទ.អយកខ 12-10-2017 View Details
13-09-17 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួស​ជុលរបងការិយាល័យ និងក្លោងទ្វារ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ លេខ ០៧៦ លទ.អយកខ 12-10-2017 View Details
04-05-17 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this សៀមរាប/ Takeo more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR BID - Supply Of Tables And Chairs (Qty 3,300 Sets) For Elementary And Secondary Students For Year 2017 No. 016 Lur.Tur-Or.Yur.Kor.Khor 19-05-2017 View Details
21-04-17 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹងលើទី២ - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ​ការជួសជុលមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន លេខៈ ០១៧ លទអយកខ 28-04-2017 View Details
21-04-17 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹងលើទី២ - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ​ការជួសជុលសម្ភារៈពត៌មានវិទ្យា លេខៈ ០១៧ លទអយកខ 28-04-2017 View Details
19-04-17 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់​ សម្ភារៈពត៌មានវិទ្យា លេខ ០១៤ លទ.អយកខ 03-05-2017 View Details
19-04-17 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់​ សម្ភារៈការិយាល័យ និងបោះពុម្ព លេខ ០១៤ លទ.អយកខ 03-05-2017 View Details
19-04-17 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ តុ-កៅអីសិស្សិបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ចំនួន ៣.៣០០ឈុត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ លេខ ០១៦ លទ.អយកខ 19-05-2017 View Details
05-04-17 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ​ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈកីឡា និងសម្ភារៈមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគ​មន៏ លេខៈ ០១៣ លទអយកខ 20-04-2017 View Details
05-04-17 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ​ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរំអិល លេខៈ ០១៣ លទអយកខ 20-04-2017 View Details
05-04-17 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ​ការជួសជុលមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន លេខៈ ០១៣ លទអយកខ 20-04-2017 View Details
04-04-17 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់​សម្ភារៈពត៌មានវិទ្យា លេខ ០១៤ លទ.អយកខ 03-05-2017 View Details
04-04-17 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់​សម្ភារៈការិយាល័យ និងបោះពុម្ព លេខ ០១៤ លទ.អយកខ 03-05-2017 View Details
04-04-17 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap/ សៀមរាប more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ​ការជួសជុលសម្ភារៈពត៌មានវិទ្យា លេខៈ ០១៣ លទអយកខ 20-04-2017 View Details
08-09-16 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Repair Of Youth Center For Year 2016 No. 019 Lur.Tur-Or.Yor.Kor.Khor 23-09-2016 View Details
08-07-16 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR BID - Procurement Of Office Supply No. 001 Lur.Tur-Or.Yur.Kor.Khor 08-08-2016 View Details
08-07-16 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Fuel And Lubricating Oil For Year 2016 No. 002 Lur.Tur-Or.Yor.Kor.Khor 22-07-2016 View Details
08-07-16 Department Of Education, Youth And Sport Of Siem Reap more like this Siem Reap more like this [TRANSLATED] ANNOUNCEMENT - INVITATION FOR QUOTATION - Supply Of Furniture For Year 2016 No. 002 Lur.Tur-Or.Yor.Kor.Khor 22-07-2016 View Details

    displaying project 1 to 51 of 58     >next 50>

 

 

Keyword Search


Relevant Dates


Bidder Status:


Project Owners:


Category


Projects:


Location:


Keyword Search


 
(c) 2008 TenderDirect Cambodia - http://dailybids.com.kh
Cambodia's Premier Bidding and Project Information Service.