Login to view details.    
email:   password:      or   Signup For Free Trial ចុះឈ្មោះប្រើឥតគិតថ្លៃរយៈពេល៧ថ្ងៃ

Need Assistance? Call +855 (0)12-831316

CAMBODIA

 
Projects released by powered by tenderdirect.com.my
Filtered by: 
  Range:   

    displaying project 1 to 51 of 142     >next 50>
  posted owner location title submit by  
18-07-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលបណ្តាញអគ្គិសនី និងការងារជួសជុលអគារ និងសាលប្រជុំ លេខ ៦០សជណ/កល 20-08-2019 View Details
16-07-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខ ៤១សជណ/កល 23-07-2019 View Details
16-07-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់ឳសថ ប្រចាំឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៩ លេខ ៤១សជណ/កល 23-07-2019 View Details
16-07-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំអាត និងអនាម័យ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខ ៤១សជណ/កល 23-07-2019 View Details
21-06-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខ ៤១សជណ/កល 23-07-2019 View Details
21-06-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់ឳសថ ប្រចាំឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៩ លេខ ៤១សជណ/កល 23-07-2019 View Details
21-06-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំអាត និងអនាម័យ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខ ៤១សជណ/កល 23-07-2019 View Details
21-06-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ:បរិក្ខាពេទ្យ និងឯកសារពេទ្យ ឆ្នាំ២០១៩ លេខ ៤០សជណ/កល 23-07-2019 View Details
21-06-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា ឆ្នាំ២០១៩ លេខ ៤០សជណ/កល 23-07-2019 View Details
21-06-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលរថយន្ត ចំនួន ០៦គ្រឿង ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខ ៤០សជណ/កល 23-07-2019 View Details
21-06-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការពារសុវត្ថិភាព និងសម្ភារៈឃោសនា និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៍មានសាធារណៈ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខ ៤០សជណ/កល 23-07-2019 View Details
20-06-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការថែទាំ និងជួសជុលសម្ភារៈឧបករណ៍បច្ចេកទេស និងផ្គត់ផ្គង សម្ភារៈជំនួយប្រជាជនសំរាកពេទ្យ លេខ ២៩សជណ/កល 05-07-2019 View Details
04-06-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការថែទាំ និងជួសជុលសម្ភារៈឧបករណ៍បច្ចេកទេស និងផ្គត់ផ្គង សម្ភារៈជំនួយប្រជាជនសំរាកពេទ្យ លេខ ២៩សជណ/កល 05-07-2019 View Details
30-05-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារចាក់ដី និងការងារជួសជុលផ្លូវបេតុង លេខ ១៥សជណ/កល 10-06-2019 View Details
29-05-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់ឳសថ ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ លេខ ១៧ សជណ/កល 10-06-2019 View Details
29-05-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យ លេខ ១៧ សជណ/កល 10-06-2019 View Details
11-05-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់ឳសថ ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ លេខ ១៧ សជណ/កល 10-06-2019 View Details
11-05-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យ លេខ ១៧ សជណ/កល 10-06-2019 View Details
08-05-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារចាក់ដី និងការងារជួសជុលផ្លូវបេតុង លេខ ១៥សជណ/កល 10-06-2019 View Details
30-04-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ហ្គាស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខ ០៤សជណ/កល 06-05-2019 View Details
30-04-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈជំនួយប្រជាជនសំរាក់ពេទ្យ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខ ០៤សជណ/កល 06-05-2019 View Details
30-04-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់ឯកសណ្ឋានពេទ្យ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខ ០៤សជណ/កល 06-05-2019 View Details
30-04-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ ឆ្នាំ២០១៩ លេខ ០៤សជណ/កល 06-05-2019 View Details
24-04-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ទិញសម្ភារៈថែទាំផ្លូវបេតុងមុខឃ្លាំងសម្ភារៈថ្មីក្នុងមន្ទីរ, ក្លោងទ្វាមន្ទីរ និងមណ្ឌលសុខភាពវល្លិស លេខ ០៩សជណ/កល 17-05-2019 View Details
24-04-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសម្រាប់ថែទាំរោងរថយន្តពីរកន្លែង លេខ ០៩សជណ/កល 17-05-2019 View Details
24-04-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សំបកកង់រថយន្ត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខ ០៩សជណ/កល 17-05-2019 View Details
13-04-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខារបច្ចេកទេស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខ ០១សជណ/កល 19-04-2019 View Details
05-04-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ហ្គាស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខ ០៤សជណ/កល 06-05-2019 View Details
05-04-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈជំនួយប្រជាជនសំរាក់ពេទ្យ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខ ០៤សជណ/កល 06-05-2019 View Details
05-04-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់ឯកសណ្ឋានពេទ្យ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខ ០៤សជណ/កល 06-05-2019 View Details
05-04-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ ឆ្នាំ២០១៩ លេខ ០៤សជណ/កល 06-05-2019 View Details
18-03-19 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខារបច្ចេកទេស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លេខ ០១សជណ/កល 19-04-2019 View Details
15-08-18 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសម្រាប់ថែទាំអគាររដ្ឋបាល និងឃ្លាំងឳសថ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ លេខ ៤៥ សជណ/កល 27-08-2018 View Details
15-08-18 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ឳសថ ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៨ លេខ ៤៥ សជណ/កល 27-08-2018 View Details
30-07-18 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខាថែទាំផ្សេងៗ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ លេខ ២៤សជណ/កល 13-08-2018 View Details
30-07-18 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំអាត និងអនាម័យ ឆ្នាំ២០១៨ លេខ ២៤សជណ/កល 13-08-2018 View Details
30-07-18 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈជួយដល់ប្រជាជនសំរាកពេទ្យ ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៨ លេខ ២៤សជណ/កល 13-08-2018 View Details
30-07-18 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈឃោសនានិងផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈ និងការពារសុវត្ថិភាព ឆ្នាំ២០១៨ លេខ ២៤សជណ/កល 13-08-2018 View Details
27-07-18 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសម្រាប់ថែទាំអគាររដ្ឋបាល និងឃ្លាំងឳសថ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ លេខ ៤៥ សជណ/កល 27-08-2018 View Details
27-07-18 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ឳសថ ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៨ លេខ ៤៥ សជណ/កល 27-08-2018 View Details
17-07-18 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការថែទាំ និងជួសជុលសម្ភារៈឧបករណ៍បច្ចេកទេស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ លេខ ៣៩ សជណ/កល 26-07-2018 View Details
17-07-18 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ លេខ ៣៩ សជណ/កល 26-07-2018 View Details
17-07-18 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលបណ្តាញអគ្គិសនី អគារគាំពារមាតាទារក និងអគាររដ្ឋបាល លេខ ៣៩ សជណ/កល 26-07-2018 View Details
17-07-18 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ និងបោះពុម្ភឯកសារ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ លេខ ៣៩ សជណ/កល 26-07-2018 View Details
26-06-18 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការថែទាំ និងជួសជុលសម្ភារៈឧបករណ៍បច្ចេកទេស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ លេខ ៣៩ សជណ/កល 26-07-2018 View Details
26-06-18 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ លេខ ៣៩ សជណ/កល 26-07-2018 View Details
26-06-18 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលបណ្តាញអគ្គិសនី អគារគាំពារមាតាទារក និងអគាររដ្ឋបាល លេខ ៣៩ សជណ/កល 26-07-2018 View Details
26-06-18 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ និងបោះពុម្ភឯកសារ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ លេខ ៣៩ សជណ/កល 26-07-2018 View Details
12-06-18 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារគាំពារមាតានិងទារក និងមណ្ឌលសុខភាព លេខ ២៧ សជណ/កល 15-06-2018 View Details
12-06-18 Department Of Health Of Kampong Speu more like this Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់ជួសជុលរថយន្ត ៥គ្រឿង លេខ ២៧ សជណ/កល 15-06-2018 View Details

    displaying project 1 to 51 of 142     >next 50>

 

 

Keyword Search


Relevant Dates


Bidder Status:


Project Owners:


Category


Projects:


Location:


Keyword Search


 
(c) 2008 TenderDirect Cambodia - http://dailybids.com.kh
Cambodia's Premier Bidding and Project Information Service.