Login to view details.    
email:   password:      or   Signup For Free Trial ចុះឈ្មោះប្រើឥតគិតថ្លៃរយៈពេល៧ថ្ងៃ

Need Assistance? Call +855 (0)12-831316

CAMBODIA

 
Projects released by powered by tenderdirect.com.my
Filtered by: 
  Range:   

    displaying project 1 to 51 of 97     >next 50>
  posted owner location title submit by  
29-02-20 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលរបងថ្មក្បាច់ លេខ ០២៤ សបខ.កធ.កល 27-03-2020 View Details
29-02-20 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារចាក់ដី លេខ ០២៤ សបខ.កធ.កល 27-03-2020 View Details
29-02-20 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារ លេខ ០២៤ សបខ.កធ.កល 27-03-2020 View Details
26-02-20 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្ទាំងព័ត៌មាន លេខ ០២១ សបខ.កធ.កល 24-03-2020 View Details
26-02-20 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារអេដស៍ និងកាមរោគ លេខ ០២១ សបខ.កធ.កល 24-03-2020 View Details
13-02-20 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញសំភារៈការិយាល័យ និងការបោះពុម្ព ល ០១១ សបខ.កធ.កល 06-03-2020 View Details
13-02-20 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញសំភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេស ល ០១១ សបខ.កធ.កល 06-03-2020 View Details
13-02-20 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញឱសថ ល ០១១ សបខ.កធ.កល 06-03-2020 View Details
13-02-20 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញអុកសុីសែន និងហ្គាស ល ០១១ សបខ.កធ.កល 06-03-2020 View Details
06-02-20 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញសំភារៈការិយាល័យ ល ០១១ សបខ.កធ.កល 06-03-2020 View Details
06-02-20 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការទិញទំនិញ - ការបោះពុម្ព ល ០១១ សបខ.កធ.កល 06-03-2020 View Details
06-02-20 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញសំភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេស ល ០១១ សបខ.កធ.កល 06-03-2020 View Details
06-02-20 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញអុកសុីសែន និងហ្គាស ល ០១១ សបខ.កធ.កល 06-03-2020 View Details
06-02-20 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញឱសថ ល ០១១ សបខ.កធ.កល 06-03-2020 View Details
06-02-20 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញសង្ហារឹម ល ០០៤ សបខ.កធ.កល 20-02-2020 View Details
06-02-20 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញសំភារៈសំអាត និងអនាម័យ ល ០០៤ សបខ.កធ.កល 20-02-2020 View Details
06-02-20 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញឯកសណ្ឋានពេទ្យ ល ០០៤ សបខ.កធ.កល 20-02-2020 View Details
11-05-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលពង្រីកអគារមណ្ឌសុខភាព របាំងទប់ដី របង និងខ្លោងទ្វារ ល ១៧ សបខ.កធ.កល 23-05-2019 View Details
23-04-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលពង្រីកអគារមណ្ឌសុខភាព របាំងទប់ដី របង និងខ្លោងទ្វារ ល ១៧ សបខ.កធ.កល 23-05-2019 View Details
16-03-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ទំហំ ២៤៧.៥ម៉ែត្រការ៉េ (ដំណាក់កាលទី២) លេខៈ ០៣ សបកធលក 22-03-2019 View Details
16-03-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារចាក់ដីលុបបឹងបំពេញទីធ្លា មណ្ឌលសុខភាពអាចារ្យលាក់ លេខៈ ០៣ សបកធលក 22-03-2019 View Details
16-03-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញគ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត ល ០១៨ សបខ.កធ.កល 27-03-2019 View Details
16-03-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញសំភារៈការិយាល័យ ល ០១៨ សបខ.កធ.កល 29-03-2019 View Details
16-03-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញអុកសុីសែន និងហ្គាស ល ០១៨ សបខ.កធ.កល 29-03-2019 View Details
16-03-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញសំភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេស ល ០១៨ សបខ.កធ.កល 29-03-2019 View Details
16-03-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការទិញទំនិញ - ការបោះពុម្ព ល ០១៨ សបខ.កធ.កល 29-03-2019 View Details
16-03-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញឱសថ ល ០១៨ សបខ.កធ.កល 27-03-2019 View Details
16-03-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញឯកសណ្ឋានពេទ្យ ល ០១៨ សបខ.កធ.កល 27-03-2019 View Details
16-03-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញសំភារៈសម្អាត និងអនាម័យ ល ០១៨ សបខ.កធ.កល 27-03-2019 View Details
02-03-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញគ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត លេខៈ ០០៨ សបខកធកល 15-03-2019 View Details
02-03-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញសំភារៈសំអាត និងអនាម័យ លេខៈ ០០៨ សបខកធកល 15-03-2019 View Details
02-03-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញឯកសណ្ឋានពេទ្យ លេខៈ ០០៨ សបខកធកល 15-03-2019 View Details
02-03-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញឳសថ លេខៈ ០០៨ សបខកធកល 15-03-2019 View Details
02-03-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញសំភារៈការិយាល័យ លេខៈ ០០៨ សបខកធកល 29-03-2019 View Details
02-03-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការទិញទំនិញ - ការបោះពុម្ព លេខៈ ០០៨ សបខកធកល 29-03-2019 View Details
02-03-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញសំភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេស លេខៈ ០០៨ សបខកធកល 29-03-2019 View Details
02-03-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញអុកសុីសែន និងហ្គាស លេខៈ ០០៨ សបខកធកល 29-03-2019 View Details
23-02-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ទំហំ ២៤៧.៥ម៉ែត្រការ៉េ (ដំណាក់កាលទី២) លេខៈ ០៣ សបកធលក 22-03-2019 View Details
23-02-19 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារចាក់ដីលុបបឹងបំពេញទីធ្លា មណ្ឌលសុខភាពអាចារ្យលាក់ លេខៈ ០៣ សបកធលក 22-03-2019 View Details
16-05-18 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ជួសជុលពង្រីកអគារមណ្ឌលសុខភាព ជួសជុលអគាររងចាំ និងការងារចាក់សាបបេតុង លេខៈ ០៤៧ សភខកធ.កល 18-05-2018 View Details
19-04-18 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ជួសជុលពង្រីកអគារមណ្ឌលសុខភាព ជួសជុលអគាររងចាំ និងការងារចាក់សាបបេតុង លេខៈ ០៤៧ សភខកធ.កល 18-05-2018 View Details
05-04-18 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជីកពង្រីក និងស្ដារស្រះទឹកនៅក្នុងស្រុកប្រតិបត្តិស្ទោង និងការងារជួសជុលអគារបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ត លេខៈ ០៤៤ សភខកធ.កល 09-04-2018 View Details
09-03-18 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជីកពង្រីក និងស្ដារស្រះទឹកនៅក្នុងស្រុកប្រតិបត្តិស្ទោង និងការងារជួសជុលអគារបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ត លេខៈ ០៤៤ សភខកធ.កល 09-04-2018 View Details
27-01-18 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញគ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត លេខៈ ០០៩ កល.កធ 05-02-2018 View Details
27-01-18 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញសំភារៈដំណេកអ្នកជំងឺ លេខៈ ០០៩ កល.កធ 05-02-2018 View Details
27-01-18 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញសំភារៈសម្អាត និងអនាម័យ លេខៈ ០០៩ កល.កធ 05-02-2018 View Details
27-01-18 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញឯកសណ្ឋានពេទ្យ លេខៈ ០០៩ កល.កធ 05-02-2018 View Details
27-01-18 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញឳសថ លេខៈ ០០៩ កល.កធ 05-02-2018 View Details
27-01-18 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញសំភារៈការិយាល័យ លេខៈ ០០៩ កល.កធ 22-02-2018 View Details
27-01-18 Department Of Health Of Kampong Thom more like this Kampong Thom/ កំពង់ធំ more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការទិញទំនិញ - ការទិញសំភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេស លេខៈ ០០៩ កល.កធ 22-02-2018 View Details

    displaying project 1 to 51 of 97     >next 50>

 

 

Keyword Search


Relevant Dates


Bidder Status:


Project Owners:


Category


Projects:


Location:


Keyword Search


 
(c) 2008 TenderDirect Cambodia - http://dailybids.com.kh
Cambodia's Premier Bidding and Project Information Service.