Login to view details.    
email:   password:      or   Signup For Free Trial ចុះឈ្មោះប្រើឥតគិតថ្លៃរយៈពេល៧ថ្ងៃ

Need Assistance? Call +855 (0)12-831316

CAMBODIA

 
Projects released by powered by tenderdirect.com.my
Filtered by: 
  Range:   

    displaying project 1 to 51 of 293     >next 50>
  posted owner location title submit by  
10-09-19 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុល និងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារកសាងប្លង់គោល ចំនួន ០៣គម្រោង លេខ ០០៦ សជណ.អល.កណ 04-10-2019 View Details
06-09-19 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុល និងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារកសាងប្លង់គោល ចំនួន ០៣គម្រោង លេខ ០០៦ សជណ.អល.កណ 04-10-2019 View Details
09-08-19 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុងអាមេ និងជួសជុលរុឺហ្គែរ លេខ ០០៤ សជណ.អល.កណ 03-09-2019 View Details
09-08-19 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុងអាមេ និងសាងសង់អគារការិយាល័យ លេខ ០០៥ សជណ.អល.កណ 05-09-2019 View Details
06-08-19 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុងអាមេ និងសាងសង់អគារការិយាល័យ លេខ ០០៥ សជណ.អល.កណ 05-09-2019 View Details
03-08-19 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុងអាមេ និងជួសជុលរុឺហ្គែរ លេខ ០០៤ សជណ.អល.កណ 03-09-2019 View Details
24-07-19 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុង ចំនួន ០៣គម្រោង លេខ ០០៣ សជណ.អល.កណ 16-08-2019 View Details
19-07-19 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុង ចំនួន ០៣គម្រោង លេខ ០០៣ សជណ.អល.កណ 16-08-2019 View Details
18-07-19 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុង ចំនួន ០៣គម្រោង លេខ ០០៣ សជណ.អល.កណ 16-08-2019 View Details
19-06-19 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុង ការងារស្តារប្រឡាយ លេខ ០០២ សជណ.អល.កណ 11-07-2019 View Details
13-06-19 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុង ការងារស្តារប្រឡាយ លេខ ០០២ សជណ.អល.កណ 11-07-2019 View Details
20-05-19 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យក្នុងឆ្នាំ២០១៩ លេខ ០០៩ សជណ.អល.កណ 07-06-2019 View Details
09-05-19 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យក្នុងឆ្នាំ២០១៩ លេខ ០០៩ សជណ.អល.កណ 07-06-2019 View Details
20-11-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលថែទាំរៀបការ៉ូឡា និងការងារជួសជុលបន្ទប់ការិយាល័យ និងដំបូលអគារ លេខ ០០៧ សជណ.អល.កណ 14-12-2018 View Details
16-11-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលថែទាំរៀបការ៉ូឡា និងការងារជួសជុលបន្ទប់ការិយាល័យ និងដំបូលអគារ លេខ ០០៧ សជណ.អល.កណ 14-12-2018 View Details
31-07-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុង លេខ ០០៦ សជណ.អល.កណ 24-08-2018 View Details
25-07-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុង លេខ ០០៦ សជណ.អល.កណ 24-08-2018 View Details
05-07-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុង លេខ ០០៥ សជណ.អល.កណ 25-07-2018 View Details
05-07-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខាបច្ចេកទេសកសាងប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដី លេខ ០០៥ សជណ.អល.កណ 25-07-2018 View Details
29-06-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុង លេខ ០០៥ សជណ.អល.កណ 25-07-2018 View Details
29-06-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខាបច្ចេកទេសកសាងប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដី លេខ ០០៥ សជណ.អល.កណ 25-07-2018 View Details
26-06-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុង លេខ ០០៥ សជណ.អល.កណ 25-07-2018 View Details
26-06-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខាបច្ចេកទេសកសាងប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដី លេខ ០០៥ សជណ.អល.កណ 25-07-2018 View Details
20-06-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុល ចំនួន ៥គម្រោង លេខ ០០៤ សជណ.អល.កណ 17-07-2018 View Details
20-06-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០០៤ សជណ.អល.កណ 17-07-2018 View Details
20-06-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខាបច្ចេកទេស លេខ ០០៤ សជណ.អល.កណ 17-07-2018 View Details
16-06-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុល ចំនួន ៥គម្រោង លេខ ០០៤ សជណ.អល.កណ 17-07-2018 View Details
16-06-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០០៤ សជណ.អល.កណ 17-07-2018 View Details
16-06-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខាបច្ចេកទេស លេខ ០០៤ សជណ.អល.កណ 17-07-2018 View Details
04-06-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុង និងសាងសង់អគារ ចំនួន ៥គម្រោង លេខ ០០៣ សជណ.អល.កណ 03-07-2018 View Details
31-05-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុង និងសាងសង់អគារ ចំនួន ៥គម្រោង លេខ ០០៣ សជណ.អល.កណ 03-07-2018 View Details
03-04-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលសាងសង់អគារ និងរៀបការ៉ូឡាលើចិញ្ចើមផ្លូវ​ ចំនួន ៣គម្រោង លេខ ០០២ សជណ.អល.កណ 26-04-2018 View Details
30-03-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលសាងសង់អគារ និងរៀបការ៉ូឡាលើចិញ្ចើមផ្លូវ​ ចំនួន ៣គម្រោង លេខ ០០២ សជណ.អល.កណ 26-04-2018 View Details
30-03-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលរៀបការ៉ូឡាលើចិញ្ចើមសង្ខាងផ្លូវ លេខ ០០១ សជណ.អល.កណ 26-04-2018 View Details
30-03-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០០១ សជណ.អល.កណ 11-04-2018 View Details
28-03-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលរៀបការ៉ូឡាលើចិញ្ចើមសង្ខាងផ្លូវ លេខ ០០១ សជណ.អល.កណ 26-04-2018 View Details
28-03-18 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ លេខ ០០១ សជណ.អល.កណ 11-04-2018 View Details
24-11-17 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារសាងសង់ ល ០១១សជណអលកណ 05-12-2017 View Details
22-11-17 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារសាងសង់ ល ០១១សជណអលកណ 05-12-2017 View Details
08-11-17 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារស្ថាបនាផ្លូវ និងជួសជុលដាក់លូចំនួន ០៦គម្រោង ល ០១០សជណអលកណ 01-12-2017 View Details
01-11-17 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ លេខ ០០៩ សជណ.អល.កណ 15-11-2017 View Details
01-11-17 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារសាងសង់ លេខ ០០៩ សជណ.អល.កណ 29-11-2017 View Details
01-11-17 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារស្ថាបនាផ្លូវ និងជួសជុលដាក់លូចំនួន ០៦គម្រោង ល ០១០សជណអលកណ 01-12-2017 View Details
31-10-17 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារសាងសង់ លេខ ០០៩ សជណ.អល.កណ 29-11-2017 View Details
31-10-17 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលស្ថាបនាផ្លូវ និងរៀបការ៉ូឡាលើចិញ្ចើមសង្ខាងផ្លូវជាតិលេខ ២ លេខ ០០៨ សជណ.អល.កណ 27-11-2017 View Details
31-10-17 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ លេខ ០០៩ សជណ.អល.កណ 15-11-2017 View Details
28-10-17 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលស្ថាបនាផ្លូវ និងរៀបការ៉ូឡាលើចិញ្ចើមសង្ខាងផ្លូវជាតិលេខ ២ លេខ ០០៨ សជណ.អល.កណ 27-11-2017 View Details
24-10-17 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលសាងសង់ និងដាក់បង្គោលភ្លើង លេខ ០០៧ សជណ.អល.កណ 15-11-2017 View Details
18-10-17 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលសាងសង់ និងដាក់បង្គោលភ្លើង លេខ ០០៧ សជណ.អល.កណ 15-11-2017 View Details
16-09-17 Kandal Province more like this Kandal/ កណ្តាល more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលសាងសង់ច្រាំងស្ទឹង និងសួនចំនួន ០២គម្រោង លេខ ០០៥ សជណ.អល.កណ 12-10-2017 View Details

    displaying project 1 to 51 of 293     >next 50>

 

 

Keyword Search


Relevant Dates


Bidder Status:


Project Owners:


Category


Projects:


Location:


Keyword Search


 
(c) 2008 TenderDirect Cambodia - http://dailybids.com.kh
Cambodia's Premier Bidding and Project Information Service.